دومين دوره آموزشي سازمانهاي مردم نهاد استان در سال جاري در تاريخ 31 مرداد و 1 شهريور برگزار ميشود.علاقه مندان ميتوانند جهت ثبت نام از از طريق فرم ذيل اقدام نمايند . لازم به ذكر است سهميه هر سمن 2 نفر ميباشد.

مكان برگزاري:

روز اول: هتل صفائیه سالن اجتماعات

روز دوم :تالار اندیشه استانداری

 

جدول برنامه آموزشي سازمانهاي مردم نهاد – 31 مرداد و 1 شهريور 1395

عنوان دوره

اساتيد و تسهيل گران

تعداد گروههاي آموزشي

شركت كنندگان

تاريخ

ساعت آموزش

اصول حرفه ايي و مديريت در تشكل هاي اجتماعي

 

 

 

 

قوانين و مقررات

سازمانهاي مردم نهاد و اصول گزارش نويسي ساليانه

دكتر بهمن مشكيني

مشاور وزير و معاون سازمانهاي مردم نهاد مركز اجتماعي

 

آقاي ملك زاده

رئيس اداره نظارت و سازمانهاي بين المللي

 

 

 

 

 2 گروه آموزشي

 

 

 

 

مديران عامل تشكل ها و روساي هيئت مديره

 

 

 

 

يكشنبه

31/5/95

 

 

 

 

8:30 الي 17:30

آشنايي با قوانين و مقررات سازماني

آقاي ملك زاده

كارشناسان فرمانداري ها

دوشنبه 1/6/95

9 الي 12

آمايش فرهنگي و اجتماعي استان يزد و نقش تشكل هاي اجتماعي در همياري هاي اجتماعي استان

آقاي گراوند

رئيس مركز رصد ملي وزارت كشور

1گروه آموزشي

مديران عامل تشكل ها و روساي هيئت مديره

دوشنبه 1/6/95

8 الي 12

 
آدرس تلگرام:
https://telegram.me/joinchat/BrJhZAlVJoQtCNOo3jRinw

Text to Identify

دانلود