معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد:

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مهمترين نهاد اجرايي و تصميم گيري در حوزه فرهنگ و هنر استان است


معاون استاندار تصریح کرد: استان يزد تافته جدا بافته از ايران عزيز نيست و هر قانون و ضوابطي كه حاكم بر عرصه فرهنگ و هنر کشور باشد متأثر از قوانين بالادستي و قانون اساسي است كه ضوابط و معيارهاي شرعي آن هم پيش بيني شده و موردتوجه قرار گرفته است و نظارت قوي بر اجراي صحيح قانون و ضوابط امري پذيرفتني و لازم است ، اما اعمال محدوديت و دور زدن قانون و اولويت دادن به سلايق شخصي و گروهي در فعاليت هاي فرهنگي و هنري پذيرفتني نيست.   دكتر طالبي صبح چهارشنبه  19 شهریورماه در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که در تالار فرهنگ این اداره کل برگزار شد، ضمن خیر مقدم به معاون توسعه مدیریت و مدیر کل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از زحمات و تلاشهاي خستگي ناپذير آقايان عبدالحسيني و دهبيدي پور و همه كساني كه در سالهاي اخير عهده دار مسئوليت فرهنگ و ارشاد اسلامي استان بودند تشکر و قدردانی نمود و افزود: مدت همكاري ما با اين دو عزيز بيانگر روحيه بالاي خدمت و تلاش و جديت اين عزيزان بود و لازم است از همه همكاران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كه اين بزرگواران را در انجام رسالت و اهدافشان ياري كردند سپاسگزاري کنم. وی سپس قبول مسئولیت جدید توسط " غیاثی" را تبریک گفت و خاطر نشان نمود: ایشان در شرايطي كه مي توانست با آرامش بيشتري در تهران تداوم خدمت دهد ،ايثار كرد و قبول مسئوليت نمود و اين جايگاه را براي خدمتگزاري به مردم شريف دارالعباده انتخاب كرد . معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد،" غياثي" را اولين گزينه مطرح براي مسئوليت فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ذکر کرد و سپس به توضیح روند صورت گرفته در این مدت برای انتصاب مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان پرداخت. وی خاطر نشان نمود: ایشان دارای ویژگیهایی هستند که یکی تجربه موفق در حوزه فرهنگ و هنر است و دیگر ویژگی كه مورد تاکید مدیریت ارشد استان نیز بود، انتصاب ایشان به بدنه فرهنگ و هنر و آشنایی کامل با شرايط و ويژگيهاي استان و ظرفيتها و توانمنديهاي اصحاب فرهنگ و هنر این سامان است و بر همين اساس هم زمانيكه بصورت مكتوب پيشنهادي از سوی استانداری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داده شد نام ايشان بعنوان گزينه اول مدنظر استان مطرح شد. طالبی بار دیگر با تاکید بر این نکته که غیاثی گزينه اول مديريت ارشد استان برای تصدی مدیر کلی فرهنگ و ارشاد اسلامی بود افزود: غیاثی را در طراز مديريت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت تدبير و اميد مي دانيم و بهمين دليل تأكيد و اصرار بر حضور ایشان داشتيم. وی خاطر نشان نمود: با انتصاب غیاثی به این سمت، با كمترين نگراني به استقبال مديريت ايشان در فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خواهيم رفت. رییس شورای اطلاع رسانی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: شما مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت تدبير و اميد هستيد، دولتي كه با شعار اعتدال و با رأي مردم و براي پاسخگويي به بسياري از مطالبات مردم پای در عرصه فعاليت گذاشته است. وی افزود: بخش قابل توجهي از اين مطالبات به حوزه فرهنگ و هنر بر مي گردد و خوشبختانه تا به امروز جهت گيري دولت در بخش فرهنگ و هنر هم در كلام و زبان رياست محترم جمهوري و هم در كلام و برنامه هاي وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي بصورت شفاف بيان شده و انتظار ما توجه به اين نكات و برنامه هاست كه مهمترين آن فراهم ساختن فضاي لازم براي شكوفايي استعدادهای فرهنگی و هنری و حفظ كرامت هنرمندان و صيانت از حريم فرهنگ و هنر استان است. معاون استاندار تصریح کرد: استان يزد تافته جدا بافته از ايران عزيز نيست و هر قانون و ضوابطي كه حاكم بر عرصه فرهنگ و هنر کشور باشد متأثر از قوانين بالادستي و قانون اساسي است كه ضوابط و معيارهاي شرعي آن هم پيش بيني شده و موردتوجه قرار گرفته است. نظارت قوي بر اجراي صحيح قانون و ضوابط امري پذيرفتني و لازم است ، اما اعمال محدوديت و دور زدن قانون و اولويت دادن به سلايق شخصي و گروهي در فعاليت هاي فرهنگي و هنري پذيرفتني نيست. وی ادامه داد: البته جايگاه يزد و ويژگيهاي فرهنگي مبتني بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي آن از نظر دور نيست و قطعا" هركس به این امر واقف است و بيش از هركس هنرمندان و صاحبان فرهنگ و هنري كه در این سامان زندگي مي كنند به اين ويژگيها واقفند و همراهي لازم را در صيانت از حريم دارالعباده خواهند داشت. طالبی خاطر نشان نمود: ارتقاء جايگاه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي بعنوان يك نهاد تأثيرگذار در عرصه فرهنگ و هنر نیز مورد نظر است چرا که به هرحال این اداره کل مهمترين نهاد اجرايي و تصميم گيري در حوزه فرهنگ و هنر استان است و بايد بتواند ضمن بازيابي نقش محوري خود در فعاليتهاي فرهنگي و هنري، خود را بعنوان طلايه دار عرصه فرهنگ در استان تثبیت کند. معاون استاندار ادامه داد: از مهمترين وظايفي كه در این راستا باید مد نظر قرار گیرد، حمايت و كمك به ايجاد آثار فاخر فرهنگي و هنریست تا بتوانيم از این مسیر استعدادها و ظرفيتهاي هنري و فرهنگي استان را در سطح ملي و بين المللي به نمايش بگذاريم. رییس شورای اطلاع رسانی استان سپس افزود: رسانه هاي استان بايد جايگاه واقعي خود را به دست آورند و بتوانند ضمن رهبري صحيح افكار عمومي بر فضاي رسانه اي كشور و حداقل استان تأثيرگذار باشند. اجتماعي كردن هنر و توليد آثار هنري متناسب با شرايط فرهنگي ، اقتصادي و طبقاتي همه افراد جامعه از دیگر موارد مورد اشاره معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در این مراسم بود. وی سپس ادامه داد: هنر مي تواند كاركردهاي مهمي چون آموزش عمومي، شور و نشاط اجتماعي و همبستگي اجتماعي داشته باشد و همچنین توسعه سازمانهاي مردم نهاد در حوزه فرهنگ و مؤسسات فرهنگي مي تواند بخش قابل توجهي از وظايف بر زمين مانده و مسئوليتهاي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي را پوشش دهد كه در اين زمينه نياز به اعتمادسازي مخصوصا" بين بخش دولتي و بخش خصوصي است كه با درك شرايط بتوانيم با كمك مردم و نهادهاي مردمي شاهد ارتقاء و پيشبرد فرهنگ و هنر در استان باشيم. لزوم ايجاد شبكه اي از نخبگان فرهنگي و هنري يزدي چه در داخل و چه خارج از استان به عنوان سرمايه ای بزرگ در خدمت به اعتلاي فرهنگي استان و لزوم تمركززدايي از فعاليتها و ساختارها و برنامه ها و رشد و شكوفايي بيشتر فرهنگ و هنر در شهرستانها از دیگر سخنان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد خطاب به مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بود. طالبی با بیان این نکته که "قطعا" در مسير فعاليتهای فرهنگی و هنری نياز به همراهي و همدلي همه دستگاهها و نهادهاي فرهنگي استان است" خاطر نشان نمود: مجموعه استانداري یزد با تمام وجود در خدمت اهداف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است و به عنوان مثال دفتر اموراجتماعي و فرهنگي استانداري هم اکنون در خدمت دوستان این اداره کل است و در اين مسير كمك كار خواهد بود. معاون استاندار یزد در پایان تاکید کرد: ساير دستگاههای استان هم بايد در راستاي فعاليتهايي كه مرتبط با سياست ها و برنامه هاي دولت و اولويتهاي استان است به كمك اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بيايند تا يك هم افزايي موثری در استان در این خصوص ايجاد شود و تحت مديريت جناب آقاي غياثي شاهد رشد و پويايي و سرزندگي فرهنگ و هنر در استان دارالعباده يزد باشيم .  

معاون استاندار تصریح کرد: استان يزد تافته جدا بافته از ايران عزيز نيست و هر قانون و ضوابطي كه حاكم بر عرصه فرهنگ و هنر کشور باشد متأثر از قوانين بالادستي و قانون اساسي است كه ضوابط و معيارهاي شرعي آن هم پيش بيني شده و موردتوجه قرار گرفته است و نظارت قوي بر اجراي صحيح قانون و ضوابط امري پذيرفتني و لازم است ، اما اعمال محدوديت و دور زدن قانون و اولويت دادن به سلايق شخصي و گروهي در فعاليت هاي فرهنگي و هنري پذيرفتني نيست.
 

دكتر طالبي صبح چهارشنبه  19 شهریورماه در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که در تالار فرهنگ این اداره کل برگزار شد، ضمن خیر مقدم به معاون توسعه مدیریت و مدیر کل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از زحمات و تلاشهاي خستگي ناپذير آقايان عبدالحسيني و دهبيدي پور و همه كساني كه در سالهاي اخير عهده دار مسئوليت فرهنگ و ارشاد اسلامي استان بودند تشکر و قدردانی نمود و افزود: مدت همكاري ما با اين دو عزيز بيانگر روحيه بالاي خدمت و تلاش و جديت اين عزيزان بود و لازم است از همه همكاران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كه اين بزرگواران را در انجام رسالت و اهدافشان ياري كردند سپاسگزاري کنم.
وی سپس قبول مسئولیت جدید توسط " غیاثی" را تبریک گفت و خاطر نشان نمود: ایشان در شرايطي كه مي توانست با آرامش بيشتري در تهران تداوم خدمت دهد ،ايثار كرد و قبول مسئوليت نمود و اين جايگاه را براي خدمتگزاري به مردم شريف دارالعباده انتخاب كرد .
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد،" غياثي" را اولين گزينه مطرح براي مسئوليت فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ذکر کرد و سپس به توضیح روند صورت گرفته در این مدت برای انتصاب مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان پرداخت.
وی خاطر نشان نمود: ایشان دارای ویژگیهایی هستند که یکی تجربه موفق در حوزه فرهنگ و هنر است و دیگر ویژگی كه مورد تاکید مدیریت ارشد استان نیز بود، انتصاب ایشان به بدنه فرهنگ و هنر و آشنایی کامل با شرايط و ويژگيهاي استان و ظرفيتها و توانمنديهاي اصحاب فرهنگ و هنر این سامان است و بر همين اساس هم زمانيكه بصورت مكتوب پيشنهادي از سوی استانداری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داده شد نام ايشان بعنوان گزينه اول مدنظر استان مطرح شد.
طالبی بار دیگر با تاکید بر این نکته که غیاثی گزينه اول مديريت ارشد استان برای تصدی مدیر کلی فرهنگ و ارشاد اسلامی بود افزود: غیاثی را در طراز مديريت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت تدبير و اميد مي دانيم و بهمين دليل تأكيد و اصرار بر حضور ایشان داشتيم.
وی خاطر نشان نمود: با انتصاب غیاثی به این سمت، با كمترين نگراني به استقبال مديريت ايشان در فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خواهيم رفت.
رییس شورای اطلاع رسانی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: شما مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت تدبير و اميد هستيد، دولتي كه با شعار اعتدال و با رأي مردم و براي پاسخگويي به بسياري از مطالبات مردم پای در عرصه فعاليت گذاشته است.
وی افزود: بخش قابل توجهي از اين مطالبات به حوزه فرهنگ و هنر بر مي گردد و خوشبختانه تا به امروز جهت گيري دولت در بخش فرهنگ و هنر هم در كلام و زبان رياست محترم جمهوري و هم در كلام و برنامه هاي وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي بصورت شفاف بيان شده و انتظار ما توجه به اين نكات و برنامه هاست كه مهمترين آن فراهم ساختن فضاي لازم براي شكوفايي استعدادهای فرهنگی و هنری و حفظ كرامت هنرمندان و صيانت از حريم فرهنگ و هنر استان است.
معاون استاندار تصریح کرد: استان يزد تافته جدا بافته از ايران عزيز نيست و هر قانون و ضوابطي كه حاكم بر عرصه فرهنگ و هنر کشور باشد متأثر از قوانين بالادستي و قانون اساسي است كه ضوابط و معيارهاي شرعي آن هم پيش بيني شده و موردتوجه قرار گرفته است. نظارت قوي بر اجراي صحيح قانون و ضوابط امري پذيرفتني و لازم است ، اما اعمال محدوديت و دور زدن قانون و اولويت دادن به سلايق شخصي و گروهي در فعاليت هاي فرهنگي و هنري پذيرفتني نيست.
وی ادامه داد: البته جايگاه يزد و ويژگيهاي فرهنگي مبتني بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي آن از نظر دور نيست و قطعا" هركس به این امر واقف است و بيش از هركس هنرمندان و صاحبان فرهنگ و هنري كه در این سامان زندگي مي كنند به اين ويژگيها واقفند و همراهي لازم را در صيانت از حريم دارالعباده خواهند داشت.
طالبی خاطر نشان نمود: ارتقاء جايگاه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي بعنوان يك نهاد تأثيرگذار در عرصه فرهنگ و هنر نیز مورد نظر است چرا که به هرحال این اداره کل مهمترين نهاد اجرايي و تصميم گيري در حوزه فرهنگ و هنر استان است و بايد بتواند ضمن بازيابي نقش محوري خود در فعاليتهاي فرهنگي و هنري، خود را بعنوان طلايه دار عرصه فرهنگ در استان تثبیت کند.
معاون استاندار ادامه داد: از مهمترين وظايفي كه در این راستا باید مد نظر قرار گیرد، حمايت و كمك به ايجاد آثار فاخر فرهنگي و هنریست تا بتوانيم از این مسیر استعدادها و ظرفيتهاي هنري و فرهنگي استان را در سطح ملي و بين المللي به نمايش بگذاريم.
رییس شورای اطلاع رسانی استان سپس افزود: رسانه هاي استان بايد جايگاه واقعي خود را به دست آورند و بتوانند ضمن رهبري صحيح افكار عمومي بر فضاي رسانه اي كشور و حداقل استان تأثيرگذار باشند.
اجتماعي كردن هنر و توليد آثار هنري متناسب با شرايط فرهنگي ، اقتصادي و طبقاتي همه افراد جامعه از دیگر موارد مورد اشاره معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در این مراسم بود.
وی سپس ادامه داد: هنر مي تواند كاركردهاي مهمي چون آموزش عمومي، شور و نشاط اجتماعي و همبستگي اجتماعي داشته باشد و همچنین توسعه سازمانهاي مردم نهاد در حوزه فرهنگ و مؤسسات فرهنگي مي تواند بخش قابل توجهي از وظايف بر زمين مانده و مسئوليتهاي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي را پوشش دهد كه در اين زمينه نياز به اعتمادسازي مخصوصا" بين بخش دولتي و بخش خصوصي است كه با درك شرايط بتوانيم با كمك مردم و نهادهاي مردمي شاهد ارتقاء و پيشبرد فرهنگ و هنر در استان باشيم.
لزوم ايجاد شبكه اي از نخبگان فرهنگي و هنري يزدي چه در داخل و چه خارج از استان به عنوان سرمايه ای بزرگ در خدمت به اعتلاي فرهنگي استان و لزوم تمركززدايي از فعاليتها و ساختارها و برنامه ها و رشد و شكوفايي بيشتر فرهنگ و هنر در شهرستانها از دیگر سخنان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد خطاب به مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بود.
طالبی با بیان این نکته که "قطعا" در مسير فعاليتهای فرهنگی و هنری نياز به همراهي و همدلي همه دستگاهها و نهادهاي فرهنگي استان است" خاطر نشان نمود: مجموعه استانداري یزد با تمام وجود در خدمت اهداف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است و به عنوان مثال دفتر اموراجتماعي و فرهنگي استانداري هم اکنون در خدمت دوستان این اداره کل است و در اين مسير كمك كار خواهد بود.
معاون استاندار یزد در پایان تاکید کرد: ساير دستگاههای استان هم بايد در راستاي فعاليتهايي كه مرتبط با سياست ها و برنامه هاي دولت و اولويتهاي استان است به كمك اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بيايند تا يك هم افزايي موثری در استان در این خصوص ايجاد شود و تحت مديريت جناب آقاي غياثي شاهد رشد و پويايي و سرزندگي فرهنگ و هنر در استان دارالعباده يزد باشيم .