استاندار یزد:

استاندار يزد: توريست درماني يكي از ظرفيتهاي مهم استان است


.

ستاندار يزد به بحث ارتقاء نظام سلامت و رواج موضوع خود مراقبتي در جامعه با مشاركت مردم اشاره نمود و با بيان اين موضوع كه اين مبحث تمامي موارد از جمله موضوع مقابله با بيماريهاي روحي و رواني را نيز در بر مي گيرد خاطر نشان نمود: اگر ما شرایط اجتماعی مناسب و سبک زندگی و برخوردهای اجتماعي مطلوبي داشته باشیم و صمیمیت و مهربانی را در بين هم ترویج کنیم و انرژي متثبت و شادابي را در جامعه نشر دهيم، بدون شك راهکار مناسبی را برای پیشگیری از بیماریها يافته ايم. .