معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد تأكيد كرد :

استفاده كامل از ظرفيتهاي فرهنگي استان


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: يكي از دلايل ناكارآمدي در مباحث فرهنگي اين است كه اطلاعات و ظرفيتهاي كامل فرهنگي به صورت ساماندهي شده در استان وجود ندارد و نتوانسته ايم از اين پتانسيلهاي كامل فرهنگي استفاده بهينه نمائيم.

نشست كارگروه تخصصي فرهنگي و اجتماعي استان صبح چهارشنبه 6 اسفند ماه با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد،  مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد، برخي مديران كل دستگاههاي استان و اعضاء كارگروه در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در اين نشست اعلام كرد : از سوي وزارت كشور و شورايعالي انقلاب فرهنگي استان يزد به عنوان پايلوت براي ارائه و اجراي طرح جامع جمع آوري اطلاعات مكاني و توصيفي اماكن مذهبي و فرهنگي و تهيه اطلس فرهنگي استان انتخاب شده است.
محمدعلي طالبي افزود : اميدواريم با تدوين و اجراي اين طرح به صورت موفق استان يزد الگويي براي ساير استانهاي كشور در تهيه اطلس فرهنگي قرار گيرد.
طالبي همچنين به دستور كار ديگر اين نشست مبني به طرح ساماندهي تعطيلات كشور اشاره و عنوان كرد : هرچند كه كشور ايران در مقايسه با ساير كشورها تعطيلات رسمي اش زياد نيست اما به لحاظ شرايط خاص كشور و وجود تعطيلي در دو تقويم شمسي و قمري و تداخل اين تعطيلي ها ضروري است كه تعطيلات از اين پراكندگي خارج شود و ساماندهي يابد.
وي به اضافه شدن تعطيلات زمستاني و تابستاني به طرح ساماندهي تعطيلات كشور اشاره كرد و گفت : بدون شك اضافه شدن اين تعطيلات به تقويم رسمي كشور از حجم تعطيلات و بار ترافيكي ايجاد شده به تبعيت از سفرهاي فراوان نوروزي خواهد كاست.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد همچنين خواستار اين شد كه استانها اين توانايي را داشته باشند كه براساس مناسبتهاي مذهبي و اتفاقات بومي خود تعطيلاتي را به تقويم استان اضافه كنند كه تعطيلي روز 12 فروردين ماه و 13 محرم الحرام از جمله اين پيشنهادات بود.
در ابتداي اين كارگروه مجيد جواديان زاده مديركل دفتر اموراجتماعي و فرهنگي استانداري يزد به گزارشي از روند برگزاري 5 جلسه گذشته كارگروه تخصصي فرهنگي و اجتماعي استان و مصوبات گذشته اين كارگروه پرداخت و هر كدام از اعضاء به بيان نقطه نظرات خود پرداختند.