افتتاحيه نمايشگاه آثار تجسمي و خطاطي به رنگ خدا با حضور مدیر کل امور اجتماعی استانداری


در مورخ 11/تیر/92 مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در مراسم افتتاحيه نمايشگاه آثار تجسمي و خطاطي به رنگ خدا كه به مناسبت حمايت از كودكان سرطاني بر پا گرديده بود شركت نمود.

در مورخ 11/تیر/92 مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در مراسم افتتاحيه نمايشگاه آثار تجسمي و خطاطي به رنگ خدا كه به مناسبت حمايت از كودكان سرطاني بر پا گرديده بود شركت نمود.