اکران و نقد فیلم گل سرخ با حضور مدیر کل دفتر امور اجتماعی