معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار:

آگاهي بخشي و مشاركت مردم، افزايش ظرفيت تحقق مبارزه با ايدز را به دنبال خواهد داشت


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد، مشارکت سازمان هاي مردم نهاد را در انجام امور اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان بسيار متداول دانست و اظهار داشت: در استان يزد نيز اين پتانسيل وجود دارد و در حال حاضر نيز تعدادي از این سازمانها فعاليت دارند.

محمد علي طالبي روز چهارشنبه 12 آذر ماه در همايش روز جهاني ايدز كه در سالن شهيد عليزاده دانشكده امام رضا (ع) برگزار شد، اظهار داشت: در جامعه ما آمار بيماري ايدز به گونه اي نيست كه به ابعاد امنيتي آن فكر كنيم، ولي الگوي رشدي كه داريم بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: بايد دستگاه ها دقت لازم را داشته باشند كه ايدز در حد يك بيماري باقي بماند و اثرات آن كاهش يابد.
طالبي خاطر نشان كرد: بايد حساسيت جامعه را برانگيزيم و در كنار آن، آموزش هاي لازم را به مخاطبين خاص ارائه دهيم، بسياري از آموزش ها نمي تواند جنبه عمومي داشته باشد بلكه بايد در شرايط زماني خاص مورد توجه قرار گيرد.
وي گفت: انتظار نداشته باشيم كه يك دستگاه در ميدان باشد و بقيه نظاره گر باشند چرا که امروز اين پديده نيازمند حضور همه دستگاه ها در صحنه است، بنابراين برخي ساز و كارهاي موجود همچون شوراها و مجامع مختلف بايد حل معضل ايدز را در دستور كار خود قرار دهند.
اين مقام مسئول بكارگيري سازمان هاي مردم نهاد را در اينگونه امور در سطح جهان بسيار متداول دانست و اظهار داشت: در استان يزد نيز اين پتانسيل وجود دارد و در حال حاضر نيز تعدادي از آنها فعاليت دارند.
وي در این زمینه استفاده از ظرفيت دهياران و شهرداريها را نيزخواستار شد و افزود: آگاهي بخشي و مشاركت مردم در اين امر، افزايش ظرفيت تحقق مبارزه با ايدز را به دنبال خواهد داشت.
معاون استاندار اظهار اميدواري كرد: استان يزد همانگونه كه در بسياري از برنامه ها موفق بوده است در خصوص مبارزه با بيماري ايدز نيز مي تواند به اين مهم دست يابد.
وي همچنين تضعيف بنيان هاي انسجام بخش در استان را يادآور شد و گفت: اين مقوله مي تواند به عنوان تهديدي براي ما به حساب آيد كه بايد در راستاي بهبود وضعيت موجود تلاش كنيم.
مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري نيز با اشاره به اينكه رسانه ها چيزي را نمايش نمي دهند بلكه بازنمايي مي كنند، اظهار داشت: اينكه ما ايدز را بيماري غير قابل علاج نمايش دهيم، ايجاد مشكل سازي خواهد كرد.
"مجيد جواديان زاده" گفت: تغيير ناگهاني به سمت اخبار منفي كه به نوعي شيطاني كردن اين بيماري است، باعث مي شود بعد از عبور از هفته مبارزه با ايدز دوباره از انتشار اخبار مرتبط جلوگيري شود.
وي با اشاره به اينكه رسانه ها بايد شناخت درستي از موضوع مطرح شده داشته باشند و بايد در اين زمينه خبرنگار متخصص وجود داشته باشد، بيان كرد: بايد آموزش لازم به رسانه ها داده شود كه اين مطلب را چگونه منتقل نمايند.
جواديان زاده يادآور شد: اگر بتوانيم سرمايه اجتماعي رسانه ها را بالا ببريم در خدمت مسائل ما خواهند بود.