بازديد از مجموعه توليدي سوسيس، كالباس و سالاد اولويه (خوشام پروتئين يزد و آرميتا) در شهرك صنعتي يزد


  به منظور بررسي از روند توليد و كيفيت غذاهاي فست فودي در استان، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري به اتفاق معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي و هيات همراه در مورخ 18/خرداد/92 بازديدي از دو مجموعه توليدي سوسيس، كالباس و سالاد اولويه (خوشام پروتئين يزد و آرميتا) در شهرك صنعتي يزد و اشكذر به عمل آوردند و از نزديك با فرآيند توليد و توزيع آن آشنا شدند.    

 به منظور بررسي از روند توليد و كيفيت غذاهاي فست فودي در استان، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري به اتفاق معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي و هيات همراه در مورخ 18/خرداد/92 بازديدي از دو مجموعه توليدي سوسيس، كالباس و سالاد اولويه (خوشام پروتئين يزد و آرميتا) در شهرك صنعتي يزد و اشكذر به عمل آوردند و از نزديك با فرآيند توليد و توزيع آن آشنا شدند.