بازديد مدير كل دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري از نمايشگاه عكسهاي نجومي موسسه آسمان شب كوير


.

مدير كل دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري از نمايشگاه عكسي كه از طرف موسسه نجوم آسمان شب كوير در محل گالري حوزه هنري برگزارشده است  بازديد كرد.در اين ديدار جواديان زاده ضمن تقدير از فعاليت هاي مستمر و موثر اين موسسه ، آن را نمونه ايي از سازمانهاي مردم نهادي دانست كه در حوزه كاري خود موفق عمل كرده است.

همچنين در اين ديدار دهقاني زاده مدير عامل موسسه به ارائه توضيحاتي در خصوص عكاسي نجومي و موضوعات ثبت شده در عكسها پرداخت.وي همچنين آسمان كوير يزد را محل بسيار مناسبي براي عكاسي نجومي دانست .

گفتني است اين نمايشگاه با عنوان "قاب پر ستاره" ااز طرف موسسه آسمان شب كوير و به مناسبت دهه مبارك فجر از تاريخ 17 الي 21 بهمن ماه  برگزار شده و شامل عكسهايي از ستارگان ، كهكشانها و پديده هاي مختلف نجومي ميباشد كه توسط عكاسان يزدي گرفته شده است.