بازدید مدیر کل دفتر امور اجتماعی ازمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی یزد


.

 جوادیان زاده مدیر کل امور دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بهمراه چند تن از همکاران خود و همراهی دکتر  زارع مدیریت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، روز پنجشنبه مورخ 1393/01/06به صورت سرزده از واحدهای عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بازدید نمود.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری یزد ضمن بازدید از بخش های مختلف عملیاتی ، ستاد هماهنگی و EOC مرکز با نحوه عملکرد آنها آشنا شد.

جوادیان زاده ضمن تبریک سال نو به پرسنل اورژانس ، این شغل را بسیار مهم و حیاتی برشمرد و افرادی که این شغل را پیشه خود کرده اند را فداکار و جان بر کف دانست . وی در این زمینه اظهار داشت : بهترین امکانات جهت رفاه پرسنل آن و نیز خدمت رسانی کامل به مردم باید در اختیار اورژانس 115  باشد و استانداری یزد در این زمینه حاضر به هرگونه همکاری و مساعدت میباشد .