بازدید مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری به مناسبت روز جهانی کودک از بیمارستان شهید صدوقی


مجید جوادیان زاده مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد از کودکان بستری در بخش تالاسمی، سرطانی و اطفال بیمارستان شهید صدوقی یزد دیدار کردند. در این بازدید که با حضور جمعی از هنرمندان یزدی صورت گرفت، هدایایی از سوی بخش خصوصی، با حمایت موسسه خیریه کودکان سرطانی و همچنین روابط عمومی بیمارستان شهید صدوقی یزد به کودکان اهدا شد. طی این دیدار که سومین سال متوالی به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شده است، هر کدام از کودکان بستری در بیمارستان، آرزو های خود را بر روی بادکنک آرزوهای ویژه خود به نگارش در آوردند و مقرر شد تا در روز های آینده این بادکنک ها به صورت نمادین در آسمان رها شوند. در پایان این دیدار نیز، پس از اهدای لوح تقدیر به پزشکان و پرستاران بخش کودکان این بیمارستان از سوی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، مدیران استانداری، هنرمندان و مسئولان بیمارستان در جشن روز کودک که در مهد کودک ویژه کودکان کارکنان این بیمارستان برگزار شد، حضور یافتند. گفتنی است، به گفته مسئولان بیمارستان، همواره با حضور هنرمندان و مسئولان بر بالین کودکان بیمار، بخش کودکان این بیمارستان شاهد ارتقای جسمی و روحی به ویژه در کودکان دچار سرطان بوده؛ به طوری که در موارد بسیاری منجر به بهبودی این کودکان شده است

مجید جوادیان زاده مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد از کودکان بستری در بخش تالاسمی، سرطانی و اطفال بیمارستان شهید صدوقی یزد دیدار کردند.
در این بازدید که با حضور جمعی از هنرمندان یزدی صورت گرفت، هدایایی از سوی بخش خصوصی، با حمایت موسسه خیریه کودکان سرطانی و همچنین روابط عمومی بیمارستان شهید صدوقی یزد به کودکان اهدا شد.
طی این دیدار که سومین سال متوالی به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شده است، هر کدام از کودکان بستری در بیمارستان، آرزو های خود را بر روی بادکنک آرزوهای ویژه خود به نگارش در آوردند و مقرر شد تا در روز های آینده این بادکنک ها به صورت نمادین در آسمان رها شوند.
در پایان این دیدار نیز، پس از اهدای لوح تقدیر به پزشکان و پرستاران بخش کودکان این بیمارستان از سوی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، مدیران استانداری، هنرمندان و مسئولان بیمارستان در جشن روز کودک که در مهد کودک ویژه کودکان کارکنان این بیمارستان برگزار شد، حضور یافتند.
گفتنی است، به گفته مسئولان بیمارستان، همواره با حضور هنرمندان و مسئولان بر بالین کودکان بیمار، بخش کودکان این بیمارستان شاهد ارتقای جسمی و روحی به ویژه در کودکان دچار سرطان بوده؛ به طوری که در موارد بسیاری منجر به بهبودی این کودکان شده است