مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در گردهمائی رابطین ستاد صیانت :

باید رعایت حقوق شهروندی دغدغه همیشگی دستگاه های اجرایی باشد


.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در گردهمایی رابطین ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی استان که در محل سالن شهید منتظر قائم استانداری تشکیل شد گفت:باید رعایت حقوق شهروندی دغدغه همیشگی دستگاههای اجرای مي باشد و در این مسیر روزمرگی ها غالب نشوند.

مجید جوادیان زاده افزود : ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در همه دستگاه های اجرایی استان و فرمانداری ها تشکیل شده است و هدف اصلی آن در دو بخش حقوق شهروندی و عفاف و حجاب تعریف می شود.وی افزود :رابطین ستادهای صیانت دستگاههاباید پیگیر حقوق شهروندی در دستگاه های ذیربط خود باشند و اقدام لازم را در این زمینه به عمل آورند و اخبارش را در اختیار رسانه ها قرار دهند.

دبیر ستاد صیانت استان با اشاره به آئین نامه های ابلاغی از سوی وزارت کشور گفت:استقرار میز خدمت در تمام ادارات استان ضرورریست و باید ارباب رجوعهای هر دستگاهی به شکل مناسبی راهنمایی شوند.جوادیان زاده ادامه داد :استقرارسامانه تلفنی،نصب منشور حقوق شهروندی در دید مراجعان،تهیه بروشورهای راهنما،ارائه بخشی از خدمات از طریق سامانه مجازی ادارات و بخصوص اصلاح قوانین از اهم اقداماتی است که باید در راستای حفظ حقوق شهروندی مورد توجه دستگاه ها قرار گیرد.

در ادامه این جلسه مبحث آموزشی حقوق شهروندی توسط یکی از اساتید ارائه شد.