مدير كل دفتر امور اجتماعي استانداري اظهار کرد:

باید ساز و کار مناسبی برای دخالت مردم در اداره امور محلات پیدا کنیم


جلسه بررسي و تبادل نظر در خصوص طرح محله نمونه با حضور نائب رئيس  شوراي اسلامي شهر و كارشناسان شهرداري روز پنج شنبه مورخ 10/7/93 ساعت 30/9 صبح در محل دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري برگزار گرديد.   در ابتدای جلسه مدير كل دفتر امور اجتماعي ضمن خوش آمد گويي به حاضران به ارائه مباحثي در خصوص اهميت مشاركت مردم در امور اجتماعي پرداخت و خاطرنشان كرد كه دخالت دادن مردم در امور شهرها در شعار و لفظ بسيار آسان است اما يافتن ساز و كاري براي اجرای اين ايده نياز به تجربيات طولاني و آزمون و خطاهاي بسيار دارد از این رو باید ساز و کار مناسبی برای دخالت مردم در اداره امور محلات پیدا کنیم. وي افزود طرح محله نمونه از طرح هايي است كه با هدف محوريت دادن به محلات طراحي شده و يكبار نيز در دهه هفتاد در يكي از محلات اجرا شده بود . وي از كليه مسئولان شهري به ويژه شوراي اسلامي شهر و شوراي اسلامي خواست كه با تلاش و همت خود به اجراي مناسب اين طرح كمك برسانند.  جواديان زاده در توضيح اين طرح گفت: در اين طرح يكي از محلات يزد به عنوان پايلوت انتخاب مي شود تا با همگرايي  نيروهاي درون محله و استفاده از ظرفیت های مختلف محلات شرايط بهتري را از نظر اجتماعي ،زيستي وتربيتي بر محله حاكم كرد. دبیر کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان افزود :باید نظام های اجتماعی حاکم بر محلات را دوباره احیا نمود و نقش افراد  را در مدیریت محله خودشان بازسازی کرد. در ادامه یادگار نایب رئیس شورای اسلامی شهر یزد ضمن استقبال از طرح های مشارکتی گفت :طرح محله نمونه باید با کار کارشناسی پختگی لازم را برای اجرا پیدا کند و با نظر شورای شهر به مرحله اجرا در آید. در این جلسه سید ابوالفضل حسینی پیشنهاد دهنده طرح به  ارائه طرح پرداخت و به سئوالات اعضاء پاسخ گفت.

جلسه بررسي و تبادل نظر در خصوص طرح محله نمونه با حضور نائب رئيس  شوراي اسلامي شهر و كارشناسان شهرداري روز پنج شنبه مورخ 10/7/93 ساعت 30/9 صبح در محل دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري برگزار گرديد.

 

در ابتدای جلسه مدير كل دفتر امور اجتماعي ضمن خوش آمد گويي به حاضران به ارائه مباحثي در خصوص اهميت مشاركت مردم در امور اجتماعي پرداخت و خاطرنشان كرد كه دخالت دادن مردم در امور شهرها در شعار و لفظ بسيار آسان است اما يافتن ساز و كاري براي اجرای اين ايده نياز به تجربيات طولاني و آزمون و خطاهاي بسيار دارد از این رو باید ساز و کار مناسبی برای دخالت مردم در اداره امور محلات پیدا کنیم.

وي افزود طرح محله نمونه از طرح هايي است كه با هدف محوريت دادن به محلات طراحي شده و يكبار نيز در دهه هفتاد در يكي از محلات اجرا شده بود. وي از كليه مسئولان شهري به ويژه شوراي اسلامي شهر و شوراي اسلامي خواست كه با تلاش و همت خود به اجراي مناسب اين طرح كمك برسانند.

 جواديان زاده در توضيح اين طرح گفت: در اين طرح يكي از محلات يزد به عنوان پايلوت انتخاب مي شود تا با همگرايي  نيروهاي درون محله و استفاده از ظرفیت های مختلف محلات شرايط بهتري را از نظر اجتماعي ،زيستي وتربيتي بر محله حاكم كرد.

دبیر کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان افزود :باید نظام های اجتماعی حاکم بر محلات را دوباره احیا نمود و نقش افراد  را در مدیریت محله خودشان بازسازی کرد.

در ادامه یادگار نایب رئیس شورای اسلامی شهر یزد ضمن استقبال از طرح های مشارکتی گفت :طرح محله نمونه باید با کار کارشناسی پختگی لازم را برای اجرا پیدا کند و با نظر شورای شهر به مرحله اجرا در آید.

در این جلسه سید ابوالفضل حسینی پیشنهاد دهنده طرح به  ارائه طرح پرداخت و به سئوالات اعضاء پاسخ گفت.