استاندار یزد در شورای ساماندهی امور سالمندان استان:

باید فرهنگ حرمت نهادن به سالمندان و والدین در جامعه تقویت شود


  استاندار یزد گفت: باید احترام نهادن به افراد سالمند، پدر و مادر و بزرگتر در جامعه را تقویت کنیم و به گونه ای باشد كه فرزندان در هر شرايطي به خود اجازه ندهند از مراقبت پدر و مادر دست بردارند و این مباحث تنها با حرف به دست نمی آید بلکه باید افرادی را که در این مسیر گام برداشته و علیرغم داشتن جایگاه بالای اجتماعی شخصاً در خدمت پدر و مادر سالمند خود هستند و تمامی کارهای مربوط به آنها را انجام می دهند، الگو قرار دهیم و به نوعی این مسائل را نمونه ای از اخلاق اسلامی قلمداد نماییم.   سید محمد میرمحمدی در جلسه شورای ساماندهی امور سالمندان استان که در سالن زنده یاد حمیدیا برگزار شد، خواستار ارائه گزارش مدوّنی از اقدامات انجام شده در شورا از ابتدای شکل گیری تا کنون شد و با اشاره به برگزاری جلسات مختلف ابراز داشت: از همه مدیران استان می خواهم تا در جلسات ، حتماً گزارشی از پیشرفت مصوبات قبل و اجرایی شدن آنرا نیز ارائه دهند تا بدانيم كجا بوده و به كجا رسيده ايم وگام بعدي ما چه بايد باشد؟ استاندار یزد سپس با انتقاد از برگزاری تنها 8 جلسه در طول ده سال در خصوص این شورا، آنرا نشانه بی توجهی به امور سالمندان دانست و از همه اعضاء شورا خواست تا با دقت نظر و مسئولیت پذیری بیشتر در این زمینه فعالیت نمایند. وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار انسجام بحثهای مطروحه در جلسات شد و از همه مدیران خواست با طرح و برنامه مشخص در تمامی جلسات حاضر شوند و از موازی کاری پرهیز کنند و آنگاه افزود: در شورا همواره همه باید تابع تصمیم جمع باشند و هر یک از اعضاء باید وظایف خود را بدانند و طبق آن عمل کنند. میرمحمدی در ادامه بر تقسیم بندی برنامه های شورا به سه بخش برنامه پیش سالمندی، سالمندی و پیری تاکید کرد و خواستار مشخص بودن اهداف و برنامه ها در هر یک از این سه بخش شد. وی با بیان این موضوع که " ما به دنبال تامین رفاه سالمندان هستیم"، بر برنامه ریزی در این خصوص تاکید کرد و افزود: موضوع دومی که مد نظر است، بهداشت سالمندان است که باید در این خصوص نیز برنامه ها و چشم انداز شورا مشخص باشد. رییس شورای ساماندهی امور سالمندان استان، بحث درمان و خدمات درماني ویژه سالمندان را از دیگر اهداف این شورا دانست و سپس خاطر نشان ساخت: موضوع آخر تلاش در جهت توانبخشي سالمندان است که در این راه، بانك اطلاعاتي جزو ابزار كار است چرا که ابتدا باید جامعه هدف را بشناسيد. استاندار یزد تشریح موضوع سالمندی به گونه ای که سالمندان افرادی محتاج و تنگ دست معرفی شوند را نادرست خواند و تصریح کرد: سالمند به عنوان كسی است كه انرژي لازم براي خوداتكايي نداشته و نياز به كمك و مراقبت و همكاري دارد که اين همكاري يا از عهده خانواده ها بر می آید و يا به دلایلی براي خانواده ها این امكان وجود ندارد. میرمحمدی افزود: اگر سالمند را تكريم مي كنيم نبايد این تکریم، به تحقیر او ختم شود و خانواده هایی که به نوعی توان پرداخت وجوه مربوط به مراقبت و نگهداري این عزیزان در خانه های سالمندی را ندارند نیز بايد غيرمستقيم از طريق خيريه ها و دستگاه های ذيربط به آنها مساعدت شود تا اين فضای تکریم بدون احساس تحقیر براي همه سالمندان فراهم شود. عالی ترین مقام اجرایی استان در ادامه سخنان خود بر لزوم تطابق برنامه های ورزشی و تفریحی با روحیات و توانمندیهای جسمی سالمندان تاکید کرد و سپس با اشاره به لزوم تقویت عرصه های فرهنگی در امر احترام به سالمندان تاکید نمود: باید احترام نهادن به افراد سالمند، پدر و مادر و بزرگتر در جامعه را تقویت کنیم و به گونه ای باشد كه فرزندان در هر شرايطي به خود اجازه ندهند از مراقبت پدر و مادر دست بردارند و این مباحث تنها با حرف به دست نمی آید بلکه باید افرادی را که در این مسیر گام برداشته و علیرغم داشتن جایگاه بالای اجتماعی شخصاً در خدمت پدر و مادر سالمند خود هستند و تمامی کارهای مربوط به آنها را انجام می دهند، الگو قرار دهیم و به نوعی این مسائل را نمونه ای از اخلاق اسلامی قلمداد نماییم. استاندار یزد حرمت نهادن به پدر و مادر از سوی فرزندان را موجب دعای والدین در حق فرزند و سعادت ابدی برای او دانست و گفت: بدون جلب رضایت پدر و مادر، هر چه قدر نیز به واجبات و قرائت ادعیه بپردازیم، فایده ای نخواهد داشت و باید بدانیم که رضایت خدا در گرو رضایت والدین است. میرمحمدی سپس در خصوص بهسازي محيط شهري، بر جانمایی مناسب فضاهای شهری جهت ایجاد مکانی مناسب برای سالمندان تاکید کرد و خواستار اعلام نظر دستگاه های مربوطه برای ارائه طرح های مناسب در این خصوص جهت تصویب و اجرایی شدن در شورای سالمندان استان شد. وی در پایان از زحمات و خدمات تمامی مدیران و دست اندرکاران خانه های سالمندان و زحمتکشان بهزیستی در سراسر استان تقدیر کرد.

 

استاندار یزد گفت: باید احترام نهادن به افراد سالمند، پدر و مادر و بزرگتر در جامعه را تقویت کنیم و به گونه ای باشد كه فرزندان در هر شرايطي به خود اجازه ندهند از مراقبت پدر و مادر دست بردارند و این مباحث تنها با حرف به دست نمی آید بلکه باید افرادی را که در این مسیر گام برداشته و علیرغم داشتن جایگاه بالای اجتماعی شخصاً در خدمت پدر و مادر سالمند خود هستند و تمامی کارهای مربوط به آنها را انجام می دهند، الگو قرار دهیم و به نوعی این مسائل را نمونه ای از اخلاق اسلامی قلمداد نماییم.
 


سید محمد میرمحمدی در جلسه شورای ساماندهی امور سالمندان استان که در سالن زنده یاد حمیدیا برگزار شد، خواستار ارائه گزارش مدوّنی از اقدامات انجام شده در شورا از ابتدای شکل گیری تا کنون شد و با اشاره به برگزاری جلسات مختلف ابراز داشت: از همه مدیران استان می خواهم تا در جلسات ، حتماً گزارشی از پیشرفت مصوبات قبل و اجرایی شدن آنرا نیز ارائه دهند تا بدانيم كجا بوده و به كجا رسيده ايم وگام بعدي ما چه بايد باشد؟
استاندار یزد سپس با انتقاد از برگزاری تنها 8 جلسه در طول ده سال در خصوص این شورا، آنرا نشانه بی توجهی به امور سالمندان دانست و از همه اعضاء شورا خواست تا با دقت نظر و مسئولیت پذیری بیشتر در این زمینه فعالیت نمایند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار انسجام بحثهای مطروحه در جلسات شد و از همه مدیران خواست با طرح و برنامه مشخص در تمامی جلسات حاضر شوند و از موازی کاری پرهیز کنند و آنگاه افزود: در شورا همواره همه باید تابع تصمیم جمع باشند و هر یک از اعضاء باید وظایف خود را بدانند و طبق آن عمل کنند.
میرمحمدی در ادامه بر تقسیم بندی برنامه های شورا به سه بخش برنامه پیش سالمندی، سالمندی و پیری تاکید کرد و خواستار مشخص بودن اهداف و برنامه ها در هر یک از این سه بخش شد.
وی با بیان این موضوع که " ما به دنبال تامین رفاه سالمندان هستیم"، بر برنامه ریزی در این خصوص تاکید کرد و افزود: موضوع دومی که مد نظر است، بهداشت سالمندان است که باید در این خصوص نیز برنامه ها و چشم انداز شورا مشخص باشد.
رییس شورای ساماندهی امور سالمندان استان، بحث درمان و خدمات درماني ویژه سالمندان را از دیگر اهداف این شورا دانست و سپس خاطر نشان ساخت: موضوع آخر تلاش در جهت توانبخشي سالمندان است که در این راه، بانك اطلاعاتي جزو ابزار كار است چرا که ابتدا باید جامعه هدف را بشناسيد.
استاندار یزد تشریح موضوع سالمندی به گونه ای که سالمندان افرادی محتاج و تنگ دست معرفی شوند را نادرست خواند و تصریح کرد: سالمند به عنوان كسی است كه انرژي لازم براي خوداتكايي نداشته و نياز به كمك و مراقبت و همكاري دارد که اين همكاري يا از عهده خانواده ها بر می آید و يا به دلایلی براي خانواده ها این امكان وجود ندارد.
میرمحمدی افزود: اگر سالمند را تكريم مي كنيم نبايد این تکریم، به تحقیر او ختم شود و خانواده هایی که به نوعی توان پرداخت وجوه مربوط به مراقبت و نگهداري این عزیزان در خانه های سالمندی را ندارند نیز بايد غيرمستقيم از طريق خيريه ها و دستگاه های ذيربط به آنها مساعدت شود تا اين فضای تکریم بدون احساس تحقیر براي همه سالمندان فراهم شود.
عالی ترین مقام اجرایی استان در ادامه سخنان خود بر لزوم تطابق برنامه های ورزشی و تفریحی با روحیات و توانمندیهای جسمی سالمندان تاکید کرد و سپس با اشاره به لزوم تقویت عرصه های فرهنگی در امر احترام به سالمندان تاکید نمود: باید احترام نهادن به افراد سالمند، پدر و مادر و بزرگتر در جامعه را تقویت کنیم و به گونه ای باشد كه فرزندان در هر شرايطي به خود اجازه ندهند از مراقبت پدر و مادر دست بردارند و این مباحث تنها با حرف به دست نمی آید بلکه باید افرادی را که در این مسیر گام برداشته و علیرغم داشتن جایگاه بالای اجتماعی شخصاً در خدمت پدر و مادر سالمند خود هستند و تمامی کارهای مربوط به آنها را انجام می دهند، الگو قرار دهیم و به نوعی این مسائل را نمونه ای از اخلاق اسلامی قلمداد نماییم.
استاندار یزد حرمت نهادن به پدر و مادر از سوی فرزندان را موجب دعای والدین در حق فرزند و سعادت ابدی برای او دانست و گفت: بدون جلب رضایت پدر و مادر، هر چه قدر نیز به واجبات و قرائت ادعیه بپردازیم، فایده ای نخواهد داشت و باید بدانیم که رضایت خدا در گرو رضایت والدین است.
میرمحمدی سپس در خصوص بهسازي محيط شهري، بر جانمایی مناسب فضاهای شهری جهت ایجاد مکانی مناسب برای سالمندان تاکید کرد و خواستار اعلام نظر دستگاه های مربوطه برای ارائه طرح های مناسب در این خصوص جهت تصویب و اجرایی شدن در شورای سالمندان استان شد.
وی در پایان از زحمات و خدمات تمامی مدیران و دست اندرکاران خانه های سالمندان و زحمتکشان بهزیستی در سراسر استان تقدیر کرد.