با حضورمعاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار صورت گرفت؛

بررسي مباني توسعه اجتماعي و فرهنگي و لزوم ارزيابي تاثيرات اجتماعي اقدامات توسعه اي در استان


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: با تدوين سند توسعه اجتماعي و فرهنگي استان، شاهد بوديم كه صاحب نظران مختلفي در استان پيرامون ان به هم انديشي پرداختند و اين نظر سنجي از نخبگان يك سرمايه فكري ايجاد كرد كه بايد از اين پتانسيل در عرصه هاي ديگر نيز استفاده شود. محمد علي طالبي روز چهارشنبه 21 آبان ماه در جلسه "بررسي مباني توسعه اجتماعي و فرهنگي و لزوم ارزيابي تاثيرات اجتماعي اقدامات توسعه اي" كه در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد، با قدرداني از همه فعالان در عرصه تنظيم سند حوزه اجتماعي و فرهنگي استان، اظهار داشت: عزم خوبي براي اجرايي شدن سند وجود دارد و اي كاش اين فضايي كه امروز در استان حاكم است در چند سال گذشته نيز وجود داشت چرا كه در جريان برخي محدوديت هاي سند در گذشته هستم . وي افزود: امروز تعامل و همكاري دستگاه هاي اجرايي بهتر است و فضا براي برنامه ريزي و كار كردن وجود دارد و علاوه بر آن نگاه مثبتي است كه نسبت به اين مقوله در مديريت ارشد استان ديده مي شود. اين مقام مسئول خواستار الگو شدن استان يزد در زمينه اجراي سند شد و تصريح كرد: اين سند مي تواند تحول فكري مطلوبي را در سطح استان بوجود آورد. وي خاطر نشان كرد: با تدوين سند توسعه اجتماعي و فرهنگي استان، شاهد بوديم كه صاحب نظران مختلفي در استان پيرامون آن به هم انديشي پرداختند و اين نظر سنجي از نخبگان يك سرمايه فكري ايجاد كرد كه بايد از اين پتانسيل در عرصه هاي ديگر نيز استفاده شود.    طالبي اظهار اميدواري كرد: فضايي در اين خصوص ايجاد شود كه بتوانيم ادعا كنيم از هم گسيختگي مسائل فرهنگي و اجتماعي كه شاهد بوديم كنار گذاشته شده است. مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد: استان يزد بايد به عنوان برند خانواده سالم و بالنده در كشور شناخته شود مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري نيز با اشاره به اينكه استان يزد بايد به عنوان برند خانواده سالم و بالنده در سطح كشور شناخته شود، اظهار داشت: در عرصه هاي مختلف فعاليت هاي خوبي صورت گرفته كه از جمله آن مي توان به توليد برنامه هاي فرهنگي – هنري با رويكرد بومي، توليد محتواي رسانه اي، ايجاد تالار هاي گفتگوي عمومي و رويكرد آموزش در تبليغات شهري اشاره كرد. ترويج و فرهنگ سازي، پژوهش و شهرسازي خانواده از ديگر مواردي بود كه اين مقام مسئول به تشريح آن پرداخت و گفت: علاوه بر تلاش در راستاي برند شدن استان در زمينه خانواده سالم و بالنده، دومين پروژه كليدي مد نظر براي استان برند شدن به عنوان شهر خلاق است. وي افزود: فضا، شبكه، مردم، رويدادها و تجربه ها از دارايي هاي شهر خلاق هستند كه اين مهم با هدف رشد جهاني شدن و فرسايش فعاليت رقابتي و سنتي اتفاق مي افتد. جواديان زاده در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به لزوم پايتخت فرهنگي شدن يزد در سطح جهان اشاره كرد و ادامه داد: شهر خلاق هفت شاخه همچون معماري، شعر، موسيقي، آشپزي و غيره دارد كه يزد از لحاظ معماري مد نظر قرار گرفته است. اين مقام مسئول در ادامه هدف از تدوين اسناد را هماهنگ كردن برنامه ها در يك نقطه دانست و افزود: سند توسعه اجتماعي و فرهنگي در سال 91 پس از تنظيم به تصويب كميسيون هاي مربوط رسيده است. وي افزود: با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد در راستاي به روز كردن و تطبيق اين سند با اهداف دولت تغييراتي در آن صورت گرفته است. جواديان زاده از بسته شدن قرارداد فاز دوم اين سند براي اجرايي شدن خبر داد و گفت: بدنبال جلوگيري از برخي اتلاف ها در حوزه منابع انساني و مالي در سند هستيم.  

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: با تدوين سند توسعه اجتماعي و فرهنگي استان، شاهد بوديم كه صاحب نظران مختلفي در استان پيرامون ان به هم انديشي پرداختند و اين نظر سنجي از نخبگان يك سرمايه فكري ايجاد كرد كه بايد از اين پتانسيل در عرصه هاي ديگر نيز استفاده شود.

محمد علي طالبي روز چهارشنبه 21 آبان ماه در جلسه "بررسي مباني توسعه اجتماعي و فرهنگي و لزوم ارزيابي تاثيرات اجتماعي اقدامات توسعه اي" كه در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد، با قدرداني از همه فعالان در عرصه تنظيم سند حوزه اجتماعي و فرهنگي استان، اظهار داشت: عزم خوبي براي اجرايي شدن سند وجود دارد و اي كاش اين فضايي كه امروز در استان حاكم است در چند سال گذشته نيز وجود داشت چرا كه در جريان برخي محدوديت هاي سند در گذشته هستم .
وي افزود: امروز تعامل و همكاري دستگاه هاي اجرايي بهتر است و فضا براي برنامه ريزي و كار كردن وجود دارد و علاوه بر آن نگاه مثبتي است كه نسبت به اين مقوله در مديريت ارشد استان ديده مي شود.
اين مقام مسئول خواستار الگو شدن استان يزد در زمينه اجراي سند شد و تصريح كرد: اين سند مي تواند تحول فكري مطلوبي را در سطح استان بوجود آورد.
وي خاطر نشان كرد: با تدوين سند توسعه اجتماعي و فرهنگي استان، شاهد بوديم كه صاحب نظران مختلفي در استان پيرامون آن به هم انديشي پرداختند و اين نظر سنجي از نخبگان يك سرمايه فكري ايجاد كرد كه بايد از اين پتانسيل در عرصه هاي ديگر نيز استفاده شود.
 
 طالبي اظهار اميدواري كرد: فضايي در اين خصوص ايجاد شود كه بتوانيم ادعا كنيم از هم گسيختگي مسائل فرهنگي و اجتماعي كه شاهد بوديم كنار گذاشته شده است.


مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد:
استان يزد بايد به عنوان برند خانواده سالم و بالنده در كشور شناخته شود


مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري نيز با اشاره به اينكه استان يزد بايد به عنوان برند خانواده سالم و بالنده در سطح كشور شناخته شود، اظهار داشت: در عرصه هاي مختلف فعاليت هاي خوبي صورت گرفته كه از جمله آن مي توان به توليد برنامه هاي فرهنگي – هنري با رويكرد بومي، توليد محتواي رسانه اي، ايجاد تالار هاي گفتگوي عمومي و رويكرد آموزش در تبليغات شهري اشاره كرد.
ترويج و فرهنگ سازي، پژوهش و شهرسازي خانواده از ديگر مواردي بود كه اين مقام مسئول به تشريح آن پرداخت و گفت: علاوه بر تلاش در راستاي برند شدن استان در زمينه خانواده سالم و بالنده، دومين پروژه كليدي مد نظر براي استان برند شدن به عنوان شهر خلاق است.
وي افزود: فضا، شبكه، مردم، رويدادها و تجربه ها از دارايي هاي شهر خلاق هستند كه اين مهم با هدف رشد جهاني شدن و فرسايش فعاليت رقابتي و سنتي اتفاق مي افتد.
جواديان زاده در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به لزوم پايتخت فرهنگي شدن يزد در سطح جهان اشاره كرد و ادامه داد: شهر خلاق هفت شاخه همچون معماري، شعر، موسيقي، آشپزي و غيره دارد كه يزد از لحاظ معماري مد نظر قرار گرفته است.
اين مقام مسئول در ادامه هدف از تدوين اسناد را هماهنگ كردن برنامه ها در يك نقطه دانست و افزود: سند توسعه اجتماعي و فرهنگي در سال 91 پس از تنظيم به تصويب كميسيون هاي مربوط رسيده است.
وي افزود: با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد در راستاي به روز كردن و تطبيق اين سند با اهداف دولت تغييراتي در آن صورت گرفته است.
جواديان زاده از بسته شدن قرارداد فاز دوم اين سند براي اجرايي شدن خبر داد و گفت: بدنبال جلوگيري از برخي اتلاف ها در حوزه منابع انساني و مالي در سند هستيم.