معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد:

برنامه هاي فرهنگي در دولت تدبير و اميد از جايگاه ويژه اي برخوردار است


معاون سياسي،امنيتي واجتماعي استانداردرمراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره تئاتراستان یزد با اشاره به جايگاه فرهنگ و هنر استان خواستار تداوم و ارتقاء برنامه هاي فرهنگي در استان یزد شد.     دكتر طالبي درمراسم اختتامیه بیست وچهارمین جشنواره تئاتراستان یزد كه سه شنبه شب 25 شهريور ماه در" سالن فرهنگ " اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد برگزار شد با اشاره به درخشش و حضور هنرمندان استان در جشنواره هاي منطقه اي، كشوري و بين المللي اظهار داشت: برنامه هاي فرهنگي در دولت از جايگاه بالايي برخوردار است و تداوم و ارتقاء برنامه هاي فرهنگي و هنري بايد با توجه به رويكرد دولت تدبير و اميد دراستان ادامه داشته باشد. وي در ادامه با اشاره به نقش مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان در ايجاد برنامه  و جشنواره هاي فرهنگي و هنري  اظهار داشت: همزماني برگزاري اين جشنواره با فعاليت جديد مديركل فرهنگ وارشاد اسلامي استان را به فال نيك ميگيريم و اميدواريم اين انتخاب تداومي براي موفقيت هنرمندان و برگزاري جشنواره هاي هنري بیشتر در استان باشد . گفتني است در پايان اين مراسم از برگزيدگان بیست وچهارمین جشنواره تئاتراستان با اهداي لوح تقدير و تنديس جشنواره تقديربه عمل آمد

معاون سياسي،امنيتي واجتماعي استانداردرمراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره تئاتراستان یزد با اشاره به جايگاه فرهنگ و هنر استان خواستار تداوم و ارتقاء برنامه هاي فرهنگي در استان یزد شد.

 

 


دكتر طالبي درمراسم اختتامیه بیست وچهارمین جشنواره تئاتراستان یزد كه سه شنبه شب 25 شهريور ماه در" سالن فرهنگ " اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد برگزار شد با اشاره به درخشش و حضور هنرمندان استان در جشنواره هاي منطقه اي، كشوري و بين المللي اظهار داشت: برنامه هاي فرهنگي در دولت از جايگاه بالايي برخوردار است و تداوم و ارتقاء برنامه هاي فرهنگي و هنري بايد با توجه به رويكرد دولت تدبير و اميد دراستان ادامه داشته باشد.
وي در ادامه با اشاره به نقش مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان در ايجاد برنامه  و جشنواره هاي فرهنگي و هنري  اظهار داشت: همزماني برگزاري اين جشنواره با فعاليت جديد مديركل فرهنگ وارشاد اسلامي استان را به فال نيك ميگيريم و اميدواريم اين انتخاب تداومي براي موفقيت هنرمندان و برگزاري جشنواره هاي هنري بیشتر در استان باشد .
گفتني است در پايان اين مراسم از برگزيدگان بیست وچهارمین جشنواره تئاتراستان با اهداي لوح تقدير و تنديس جشنواره تقديربه عمل آمد