برگزاری اولین دوره انتخابات نمایندگان سمن ها در شورای توسعه و حمایت از تشکل های استان یزد


اولین دوره انتخابات نمایندگان سمن ها در شورای توسعه و حمایت از تشکل های استان یزد چهارشنبه 29 آبان ماه 98 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد این جلسه با حضور فخر السادات خامسی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان برگزار شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری،  شورای توسعه و حمایت از تشکل های استان را جایگزینی برای هیئت نظارت بر تشکل ها دانست که با ریاست معاون سیاسی- امنیتی و اجتماعی استاندار فعالیت خواهد کرد.

فخرالسادات خامسی همچنین دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری را به عنوان دبیرخانه و مدیرکل این دفتر را به عنوان دبیر شورای توسعه و حمایت از تشکل های استان معرفی کرد.

وی افزود: طی تغییر ساختار ایجاد شده نمایندگان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی و صنایع دستی و همچنین دو نفر از سازمان های مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت از تشکل ها حضور دارند که طی این رای گیری مشخص خواهند شد و جهت پیشبرد اهداف و وظایف تعریف شده برای این شورا فعالیت خواهند نمود.

در ادامه نامزدهاي انتخاباتی شورای توسعه و حمایت از تشکل های استان ضمن ارائه رزومه خود، برنامه ها و راهکار های مدنظرشان را شرح دادند .
گفتني است در اين جلسه،  پس از برگزاری انتخابات ، سید محمد حسینی المدرسی و  علیرضا عابدینی به عنوان اعضاي اصلی و محمد حسین کبیری به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.