استاندار يزد:

بي سوادي در استان بايد ريشه كن شود


استاندار يزد گفت : براي جامعه ما به عنوان يك كشور مسلمان، آمار بي سوادي هر چند كم و پائين پسنديده نيست زيرا در دين اسلام بر سوادآموزي و كسب علم و دانش تأكيد ويژه اي شده است.

پيش از ظهر پنج شنبه 7 خرداد ماه اولين جلسه شوراي پشتيباني سوادآموزي استان در سال جاري با حضور استاندار يزد، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، مديركل اموراجتماعي و فرهنگي استانداري و برخي مديران كل عضو شوراي پشتيباني سوادآموزي استان در سالن مرحوم حميديا استانداري برگزار شد.
استاندار يزد در اين جلسه ضمن اشاره به لزوم تلاش بيشتر براي باسوادكردن افراد جامعه به ويژه در استان يزد اظهار داشت: بايد سعي كنيم كه بتوانيم بي سوادي را در استان ريشه كن نمائيم.
"سيدمحمد ميرمحمدي" ادامه داد: باتوجه به اينكه استان يزد يك استان مهاجرپذير است شايد نتوانيم به طور قطع بي سوادي را در استان ريشه كن نمائيم اما بايد سعي كنيم اين آسيب اجتماعي را به صفر برسانيم.
وي افزود: روي صحبتها و قولهايي كه به مردم مي دهيم حساس باشيم و قولهايي را بدهيم كه در مقطع زماني كه عنوان مي شود امكان عملي شدن آن فراهم باشد زيرا اگر قولي عملي نشد معني اش اين است كه در بين مردم بي اعتمادي به وجود خواهد آمد.
"ميرمحمدي" عنوان كرد: اعتماد مردم احترام و حرمت دارد و نبايد سخني گفته شود يا قولي داده شود كه پس از مدتي عملياتي نگردد و اسباب بي اعتمادي مردم و جامعه را فراهم آورد.


ايجاد انگيزه براي افراد بي سواد


رئيس شوراي پشتيباني سوادآموزي استان گفت: بايد در افراد بي سوادي كه انگيزه باسواد شدن ندارند، ايجاد انگيزه نمود و از اقدامات اجباري در باسواد نمودن اين افراد پرهيز كرد البته مي توان براي مواردي مانند دريافت گواهينامه، صدور دفترچه بيمه سلامت و اشتغال شرط باسواد بودن را لحاظ نمود.
استاندار يزد، تلاش براي باسواد نمودن افراد را اقدامي پسنديده خواند و اظهار داشت: از دست اندركاران امر سوادآموزي در همه نهادها و دستگاهها بايد قدرداني شود زيرا اقدام آنها در راستاي بيداركردن جامعه است.
ميرمحمدي در پايان سخنان خود بر شتاب بخشي به روند سوادآموزي در استان با بكارگيري حداكثري منابع و امكانات تأكيد كرد.
در ابتداي اين جلسه شيرزاد مديركل آموزش وپرورش استان يزد آماري از سواد آموزي افراد بي سواد در استان ارائه داد و گفت : در سال گذشته در مجموع 2838 نفر بي سواد در استان تحت پوشش و سوادآموزي قرار گرفتند كه اين رقم نسبت به سال 92 با رشد 3/28 درصدي همراه بوده است كه از اين تعداد 1167 نفر ايراني و 1671 نفر اتباع بيگانه و خارجي موفق به سوادآموزي شده اند.