تاكيد دفتر امور اجتماعي فرهنگي استانداري بر برنامه هاي نشاط اجتماعي درون محله اي


مديركل دفتر امور اجتماعي فرهنگي استانداري توجه به نشاط اجتماعي درون محله اي را از رويكرد هاي دفتر اجتماعي برشمردبه گزارش روابط عمومي دفتر امور اجتماعي فرهنگي استانداري در برنامه "محله من محله تو" كه با حضور اهالي محلات آبشور، يعقوبي، حسيني و مسجد مومن در محله آبشور يزد برگزار شد ، گفت: ره آورد نشاط اجتماعي خانواده ،  ايجاد جامعه اي شاد ، پويا ، پرتكاپو، سالم و ايمن است.

فخرالسادات خامسي با اشاره به برنامه هاي دفتر امور اجتماعي فرهنگي استانداري در حوزه نشاط اجتماعي تاكيد كرد: نگاه پيشگيرانه در حوزه مقابله با آسيب هاي اجتماعي ، لزوم توجه به نشاط اجتماعي خانواده ها را آشكار مي سازد.

مديركل امور اجتماعي فرهنگي استانداري گفت : در برنامه هاي نشاط اجتماعي كه از طرف دفتر امور اجتماعي فرهنگي استانداري در حال برگزاري است به چند موضوع به صورت ويژه توجه شده است .

وي ادامه داد: افزايش پيوند اجتماعي بين ساكنين محلات، افزايش نشاط اجتماعي در بين محلات ،پايدار سازي برنامه هاي نشاط اجتماعي درون محله اي و انسجام و تعامل اجتماعي بين محله هاي شهري و روستايي از جمله اهداف و رويكردهاي برنامه هاي نشاط اجتماعي در استان است.    


خامسي افزود : در همين زمينه ، احياي سنت هاي بومي و اقليمي استان يزد  ، استفاده از حضور و مشاركت  سازمان هاي مردم نهاد در محلات  ،  به نمايش گذاشتن ظرفيت و توانمندي مردم محلات با تاكيد بر زنان و جوانان ، توجه به نيازهاي محلات در حوزه بهداشت و سلامت جسمي و رواني از ديگر اهداف برنامه هاي نشاط اجتماعي دفتر امور اجتماعي فرهنگي استانداري بوده است.

گفتني است طرح محله من محله تو يكي از برنامه هاي نشاط اجتماعي دفتر امور اجتماعي فرهنگي استانداري است كه با همكاري فرمانداريها ، سازمان هاي مردم نهاد و تعدادي از ادارات مرتبط و با حضور و تجمع مردم چند محله در يك مكان همراه با برنامه هاي فرهنگي و شاد در شهرستان هاي يزد اردكان اشكذر و تفت در حال اجراست.