استاندار يزد:

تصميمات شوراي ورزش استان بايد منجر به نشاط اجتماهي و پويايي جامعه شود


استاندار يزد گفت: مديران نبايد صرفاً بر تشكيل جلسات دلخوش باشند چرا كه جلسات اگر خروجي مشخص نداشته باشد، حاصلي جز اتلاف وقت ندارد و اينكه مديران را بي جهت درگير جلسات نموده وحرفهايي مطرح شود اما نتيجه عملي و كاربردي در برنداشته باشد پسنديده نيست.

نشست شوراي ورزش استان، ظهرپنجشنبه 28 خرداد ماه به رياست استاندار يزد در محل سالن زنده ياد حميديا تشكيل شد.
در اين نشست "سيدمحمد ميرمحمدي" با اشاره به يكي از پيشنهادات ارائه شده مبني بر تلفيق شوراي ورزش استان با شوراي ورزش همگاني، پس از نظرخواهي از جمع حاضر، برنامه ريزي و اهداف هر دو شورا را متفاوت دانست و به عنوان مثال به وجود عامل رقابت در امر ورزش قهرماني اشاره كرد و گفت : در ورزش همگاني رقابت معني ندارد، بلكه آنچه مهم است اين است كه اقدامي در مقابله با فقر حركتي از يك سو و ايجاد شور و نشاط اجتماعي صورت گيرد.
وي با تأكيد بر لزوم مشخص بودن دستور كار جلسات به منظور رسيدن به يك نتيجه مشخص خاطرنشان نمود : مديران نبايد صرفاً بر تشكيل جلسات دلخوش باشند چرا كه جلسات اگر خروجي مشخص نداشته باشد، حاصلي جز اتلاف وقت ندارد و اينكه مديران را بي جهت درگير جلسات نموده وحرفهايي مطرح شود اما نتيجه عملي و كاربردي در برنداشته باشد پسنديده نيست.
رئيس شوراي ورزش استان تأكيد كرد : مديران مراقبت كنند كه جلسات با دستور كار مشخص به نتيجه معلوم برسد و نتيجه نيز در عمل به اجرا درآيد و تنها نوشته روي كاغذ نباشد.
در ادامه اين نشست باتوجه به نظر جمع و اعلام نظر استاندار يزد مقررشد تا شوراي ورزش استان و شوراي ورزش همگاني جلسات خود را به تفكيك برگزار نمايند.
استاندار يزد آنگاه در ادامه با اشاره به پيشنهاد مطرح شده از سوي يكي از اعضاء، حضور مديران دستگاههاي فرهنگي استان در شوراي ورزش كه مي توانند به امر فرهنگ سازي ورزش كمك كنند را بلامانع دانست و خاطرنشان نمود كه اين مديران مي توانند به عنوان عضو مدعو در اين شورا شركت نمايند.
"ميرمحمدي" سپس خطاب به شهردار و مديركل آموزش وپرورش استان گفت : اميدوارم با همكاري مؤثر اين دو نهاد ، طرحي به مرحله اجرا درآيد كه به جاي آسفالت حياط مدارس، اين اماكن به گونه اي طراحي شود كه سرشار از نشاط، پويايي و در برگيرنده فضاي سبز باشد تا محيط آموزشي كودكان از حالت خمودگي و خستگي خارج و به شادابي و طراوت نزديك شود.
استاندار يزد افزود: لازم است تا شهرداري و اداره كل آموزش وپرورش استان با همكاري اداره كل منابع طبيعي، نسبت به كاشت نهال در حياط مدارس و افزايش سرانه فضاي سبز محيط هاي آموزشي اقدام كنند و حياط مدارس تلفيقي از بافت سنتي به همراه محيط زيست شاداب و متنوع باشد.
عالي ترين مقام اجرايي استان آنگاه با بيان موضوع مطروحه درخصوص طراحي سند راهبردي توسعه ورزش استان با اشاره به طراحي سند راهبردي توسعه در سالهاي قبل براي ورزش استان ، خواستار بازبيني آن سند و استفاده از نكات مثبت آن شد و ضمن انتقاد از معطل ماندن سند توسعه ورزش استان در امر اجرا خاطرنشان نمود: اگر اين سند به مرحله اجرا گذاشته مي شد، دست كم نقاط ضعف و قوت آن نمودار مي گشت و مي شد آن را تكميل و اصلاح نمود و اكنون نيز نبايد به طور كامل آن را كنار گذاشت ، بلكه بايد بازنگري، اصلاح و تكميل شود.
در ادامه اين نشست مقررشد تا در جلسه آتي شوراي ورزش استان با حضور طراح قبلي و فعلي سند توسعه راهبردي استان، نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسي قرار گيرد.
استاندار يزد تأكيد كرد : تصميمات شوراي ورزش استان بايد قابليت اين امر را داشته باشد كه جامعه را به حركت و پويايي درآورد و اين امر لزوم توجه مديران به مسائل مختلف از ابعاد گوناگون و نه صرفاً يك بعد خاص را نشان مي دهد.
وي بار ديگر با تأكيد بر لزوم فراگيري ورزش همگاني و عمل به توصيه هاي مقام معظم رهبري در اين خصوص گفت : بايد در نشست آتي شوراي ورزش همگاني استان، راهكارهاي نهادينه شدن اين ورزش در جامعه ابتدا در شوراي راهبردي توسعه ورزش استان مورد بررسي و سپس در خصوص آن تصميم گيري به عمل آيد.
استاندار يزد در پايان تأكيد كرد شايسته است در شوراي راهبردي توسعه ورزش استان، نسبت به اولويت بندي رشته هاي ورزشي كه از ظرفيت وپتانسيل بالايي در استان برخوردار هستند اقدام شود و ضمن شناسايي اين رشته ها اين موضوع در شوراي آتي ورزش استان طرح و درخصوص آن بحث و تبادل نظر صورت گيرد.
گفتني است در ابتداي اين نشست كه با حضور طالبي معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد همراه بود، شريعتي مديركل ورزش و جوانان استان به ارائه گزارشي از روند برگزاري جلسات شوراي ورزش استان و دستوركار جلسه حاضر پرداخت.