مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد

توسعه اجتماعی استان که شاخص اصلی آن سواد است همگام با سایر بخش ها پیش نرفته است


.

مدیر کل دفتر امورفرهنگی و اجتماعی استانداری یزد  در جمع رابطین سوادآموزی دستگاه های استان حضور گفت: استان یزد در بسیاری از شاخص ها توسعه یافته است ولی در موضوع اجتماعی توسعه استان همراه با سایر ابعاد توسعه پیش نرفته ،که شاخص اصلی آن سواد  است. امروزه استان یزد به عنوان یک قطب صنعتی مطرح می باشد و این خود باعث شده است افراد کم سواد یا بی سواد جهت اشتغال به این استان مهاجرت کنند که این خود تاثیر زیادی بر سطح فرهنگ مردم این استان دارد .

وی با تاکید به اینکه می توان  با باسواد کردن این افراد شاهد بهتر زیستن آن ها باشیم  کار رابطین سوادآموزی دستگاه ها را بسیار شریف دانست که اجر و پاداش اخروی آن بالا می باشد. ایشان با اشاره به مصوبات اخیر هیات دولت مبنی بر اینکه افراد بی سواد از سال 95 از بسیاری از خدمات محروم می شوند خواستار اطلاع رسانی در این زمینه گرددید.

در این نشست امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان ضمن تشکر از رابطین سوادآموزی دستگاهها کار آن ها را بسیار بزرگ و در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)دانست و از آنان خواست با اعتقاد و علاقه در این مسیر گام بردارند. وی با اشاره به مصوبه 737 شورای عالی انقلاب فرهنگی  خواستار همکاری جدی ادارات جهت  امر سوادآموزی داشت . ایشان مهاجر پذیر بودن استان ، حجم بالای اتباع بی سواد استان و عدم انگیزه بی سوادان باقیمانده را مهمترین چالش های سوادآموزی استان ذکر کرد. معاون سوادآموزی استان مهمترین  طرح های سوادآموزی استان را طرح با سوادی اولیاء بی سواد دانش آموزان، طرح شتاب بخشی به سوادآموزی استان ،طرح با سوادی 10 تا 20 ساله ها و طرح با سوادی کودکان کار اعلام نمود.

شایان ذکر است در این جلسه رابطین سواداموزی دستگاه ها به بیان اقدامات انجام شده پرداختند.