معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد تأکید کرد :

جلب مشارکت مردم از شعارهای اصلی دولت تدبیر و امید است


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت : اهمیت دادن به حضور مردم در همه زمینه ها و جلب مشارکت مردم از شعارهای اصلی و اساسی دولت تدبیر و امید است و سازمانهای مردم نهاد تجلی مشارکت مردم و مهمترین ابزار عینیت بخشیدن به جایگاه مردم است.

شنبه 29 فروردین ماه جمعی از سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی و دوستدار محیط زیست با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در دفتر ایشان دیدار و گفتگو کردند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در این دیدار صمیمی اظهار داشت :  دولت یادزهم به فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد به ویژه تشکلهای زیست محیطی بسیار علاقمند است و امروز فضای بسیار خوبی در کشور برای فعالیت سازمانهای مردم نهاد فراهم شده است.
محمدعلی طالبی ادامه داد : نگاه رئیس جمهوری اسلامی ایران، دولتمردان و مسئولان دولت تدبیر و امید به مباحث محیط زیست نگاه ویژه ای است .
وی افزود : هدف دولت، سازمان محیط زیست و تشکلهای زیست محیطی یکی است و آن خدمت به مردم و حفاظت همه جانبه از محیط زیست و طبیعت است.
طالبی اظهار امیدواری کرد : نمایندگان مردم در سازمانهای مردم نهاد در تداوم این ارتباط بکوشند و از این فرصت برای اقدامات سازنده در جهت حفظ محیط زیست نهایت استفاده را ببرند.
در ابتدای این دیدار جمعی از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد دوستدار محیط زیست به بیان دیدگاههای خود در ارتباط با مسائل زیست محیطی  استان پرداختند.