جلسه اتاق فکر خانواده سالم و بالنده برگزار شد


جلسه اتاق فکر طرح خانواده سالم و بالنده  با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط و تعدادی از اساتید دانشگاه و نخبگان حوزه خانواده در دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد برگزار شد. مجید جوادیان زاده مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در این جلسه گفت: استان یزد از دیرباز به عنوان جامعه ای خانواده محور مطرح بوده و از این جنبه آسیب پذیری چندانی نداشته است.وی با اشاره به اجرای طرح خانواده سالم و بالنده در استان یزد گفت : این طرح  با هدف استمرار سلامت خانواده و جلوگیری از آسیب های احتمالی در حال اجرا است.مجید جوادیان زاده افزود : خوشبختانه استان یزد اکنون در مسیر توسعه یافتگی قرار گرفته و به این دلیل شاخص های صنعتی،اقتصادی و علمی بالایی را به دست آورده اما نباید از برخ آسیب های توسعه نیز غافل ماند.دبیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان یزد ادامه داد :تجربه توسعه یافتگی در کشورهای غربی با تزلزل بنیان خانواده همراه بوده و این زنگ خطریست که ما به توسعه بومی و محلی بیندیشیم تا از مرحله توسعه به سلامت عبور کنیم.وی به سه طرح مهم در حوزه خانواده و کاهش طلاق اشاره کرد و گفت :خوشبختانه  سازمانهای دولتی وسازمانهای مردم نهادنسبت به آسیب زدایی ازخانواده حساسیت داشته اندوبرخی ازآسیبهارادرهمان آغازشکل گیری به مسئله اجتماعی تبدیل کرده اندتاجامعه نسبت به آنهاحساسیت لازم راداشته باشد وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این اتاق محلی برای رصد و هماهنگ سازی کلیه طرح های مربوط به خانواده در استان یزد باشد و بتوان یزد را به عنوان پایلوت شهر خانواده سالم و بالنده معرفی نمود. در ادامه این جلسه، اعضای اتاق فکر هر یک به طرح های در حال اجرا اشاره نموده و خواستار پرهیز از موازی کاری در این حوزه شدند.

جلسه اتاق فکر طرح خانواده سالم و بالنده  با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط و تعدادی از اساتید دانشگاه و نخبگان حوزه خانواده در دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد برگزار شد.

مجید جوادیان زاده مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در این جلسه گفت: استان یزد از دیرباز به عنوان جامعه ای خانواده محور مطرح بوده و از این جنبه آسیب پذیری چندانی نداشته است.وی با اشاره به اجرای طرح خانواده سالم و بالنده در استان یزد گفت : این طرح  با هدف استمرار سلامت خانواده و جلوگیری از آسیب های احتمالی در حال اجرا است.مجید جوادیان زاده افزود : خوشبختانه استان یزد اکنون در مسیر توسعه یافتگی قرار گرفته و به این دلیل شاخص های صنعتی،اقتصادی و علمی بالایی را به دست آورده اما نباید از برخ آسیب های توسعه نیز غافل ماند.دبیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان یزد ادامه داد :تجربه توسعه یافتگی در کشورهای غربی با تزلزل بنیان خانواده همراه بوده و این زنگ خطریست که ما به توسعه بومی و محلی بیندیشیم تا از مرحله توسعه به سلامت عبور کنیم.وی به سه طرح مهم در حوزه خانواده و کاهش طلاق اشاره کرد و گفت :خوشبختانه  سازمانهای دولتی وسازمانهای مردم نهادنسبت به آسیب زدایی ازخانواده حساسیت داشته اندوبرخی ازآسیبهارادرهمان آغازشکل گیری به مسئله اجتماعی تبدیل کرده اندتاجامعه نسبت به آنهاحساسیت لازم راداشته باشد وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این اتاق محلی برای رصد و هماهنگ سازی کلیه طرح های مربوط به خانواده در استان یزد باشد و بتوان یزد را به عنوان پایلوت شهر خانواده سالم و بالنده معرفی نمود.

در ادامه این جلسه، اعضای اتاق فکر هر یک به طرح های در حال اجرا اشاره نموده و خواستار پرهیز از موازی کاری در این حوزه شدند.