جلسه ستاد هماهنگي فعاليت هاي مهدوي استان برگزار شد


جلسه ستاد هماهنگي فعاليت هاي مهدوي استان به رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد برگزار شد.   محمد علي طالبي در جلسه ستاد هماهنگي فعاليت هاي مهدوي استان در سالن شهيد موحدين استانداري با اشاره به تاكيد نماينده ولي فقيه در استان در خصوص برخي ناهماهنگي ها و فعاليت هايي كه در حوزه مهدويت صورت مي پذيرد، اظهار داشت: پس از تشكيل ستاد هماهنگي فعاليت هاي مهدوي مقرر شد با همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي مختلف برنامه ها هماهنگ شود. وي افزود: به نظر مي رسد برخي فعاليت ها خارج از اختيارات اين ستاد تعريف شده كه با همكاري مردم و بدون نظارت دولت به نحو احسن صورت مي پذيرد. طالبي ادامه داد: اگر هيات يا گروه هايي به صورت مردمي كاري انجام مي دهند شايد ورود بخش دولتي به اين امر ضربه بزند كه بايد اين مهم مورد توجه قرار گيرد. معاون استاندار خاطر نشان ساخت: بايد در اين جلسه سياست گذاري و راهبردي در نظر گرفته شود كه با توجه به تعدد تشكل هاي مهدوي برنامه هاي مشخصي در راستاي ترويج فرهنگ مهدوي دنبال شود. وي پيشنهاد كرد: مي توان برنامه و فعاليت كانون هاي مهدويت دانشگاه ها را در اين جلسات مورد تاييد قرار داد. در پايان مقرر شد پخش مستقيم دعاي ندبه مسجد مقدس جمكران از شبكه تابان، تشكيل كانون هاي مهدويت در دانشگاه ها، طرح مطلع انتظار دانش آموزي، اخذ مجوز توسط كاروان هاي مسجد مقدس جمكران، ارسال محتواي آموزشي تشكل هاي مهدويت در استان توسط دبيرخانه و همچنين ارسال برنامه هاي سال 93 تا پايان سال جاري توسط دفتر ستاد دنبال شود. گفتني است در سال هاي اخير فعاليت هايي همچون برگزاري همايش بزرگ فعالان مهدوي، نمايشگاه هاي كتاب، مسابقات كتابخواني، مراسم احيا شب نميه شعبان، صدور شناسنامه براي تشكل هاي مهدوي استان و آموزش مهدويت در ادارات و سازمان هاي دولتي در سطح استان روي داده است.

جلسه ستاد هماهنگي فعاليت هاي مهدوي استان به رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد برگزار شد.
 


محمد علي طالبي در جلسه ستاد هماهنگي فعاليت هاي مهدوي استان در سالن شهيد موحدين استانداري با اشاره به تاكيد نماينده ولي فقيه در استان در خصوص برخي ناهماهنگي ها و فعاليت هايي كه در حوزه مهدويت صورت مي پذيرد، اظهار داشت: پس از تشكيل ستاد هماهنگي فعاليت هاي مهدوي مقرر شد با همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي مختلف برنامه ها هماهنگ شود.
وي افزود: به نظر مي رسد برخي فعاليت ها خارج از اختيارات اين ستاد تعريف شده كه با همكاري مردم و بدون نظارت دولت به نحو احسن صورت مي پذيرد.
طالبي ادامه داد: اگر هيات يا گروه هايي به صورت مردمي كاري انجام مي دهند شايد ورود بخش دولتي به اين امر ضربه بزند كه بايد اين مهم مورد توجه قرار گيرد.
معاون استاندار خاطر نشان ساخت: بايد در اين جلسه سياست گذاري و راهبردي در نظر گرفته شود كه با توجه به تعدد تشكل هاي مهدوي برنامه هاي مشخصي در راستاي ترويج فرهنگ مهدوي دنبال شود.
وي پيشنهاد كرد: مي توان برنامه و فعاليت كانون هاي مهدويت دانشگاه ها را در اين جلسات مورد تاييد قرار داد.
در پايان مقرر شد پخش مستقيم دعاي ندبه مسجد مقدس جمكران از شبكه تابان، تشكيل كانون هاي مهدويت در دانشگاه ها، طرح مطلع انتظار دانش آموزي، اخذ مجوز توسط كاروان هاي مسجد مقدس جمكران، ارسال محتواي آموزشي تشكل هاي مهدويت در استان توسط دبيرخانه و همچنين ارسال برنامه هاي سال 93 تا پايان سال جاري توسط دفتر ستاد دنبال شود.
گفتني است در سال هاي اخير فعاليت هايي همچون برگزاري همايش بزرگ فعالان مهدوي، نمايشگاه هاي كتاب، مسابقات كتابخواني، مراسم احيا شب نميه شعبان، صدور شناسنامه براي تشكل هاي مهدوي استان و آموزش مهدويت در ادارات و سازمان هاي دولتي در سطح استان روي داده است.