جلسه هماهنگی همایش پیاده روی عمومی خانوادگی برگزار شد


مدير كل دفتر امور اجتماعي در نشست هماهنگي برگزاري همايش پياده روي عمومي خانوادگي كه در روز يازدهم  مهرماه  در شهرستان يزد برگزار مي شود با اشاره به ضرورت توسعه فرهنگ ورزش و تحرك اجتماعي گفت: نبايد به اين همايش صرفاً به عنوان برنامه ورزشي نگريسته شود بلكه ابعاد اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي آن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. وي افزود: از مهمترين ويژگي هاي همايش مزبور، خانواده محور بودن آن است كه مي تواند اعضاي خانواده را در يك تجربه ورزشي دركنار هم قرار دهد. مدير كل دفتر فرهنگي و امور اجتماعي استانداري در پايان با اشاره به اهداء جوايزي در اين همايش به پخش مستقيم همايش پياده روي از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي هم اشاره كرد و اظهار داشت: اين همايش به صورت زنده از طريق برنامه صبح و نشاط از شبكه 3 پخش خواهد شد، و در پايان هم جوائز مناسبي براي شركت كنندگان در اين مراسم تدارك ديده شده است كه به قيد قرعه به برندگان اهداء خواهد شد.

مدير كل دفتر امور اجتماعي در نشست هماهنگي برگزاري همايش پياده روي عمومي خانوادگي كه در روز يازدهم  مهرماه  در شهرستان يزد برگزار مي شود با اشاره به ضرورت توسعه فرهنگ ورزش و تحرك اجتماعي گفت: نبايد به اين همايش صرفاً به عنوان برنامه ورزشي نگريسته شود بلكه ابعاد اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي آن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي افزود: از مهمترين ويژگي هاي همايش مزبور، خانواده محور بودن آن است كه مي تواند اعضاي خانواده را در يك تجربه ورزشي دركنار هم قرار دهد.

مدير كل دفتر فرهنگي و امور اجتماعي استانداري در پايان با اشاره به اهداء جوايزي در اين همايش به پخش مستقيم همايش پياده روي از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي هم اشاره كرد و اظهار داشت: اين همايش به صورت زنده از طريق برنامه صبح و نشاط از شبكه 3 پخش خواهد شد، و در پايان هم جوائز مناسبي براي شركت كنندگان در اين مراسم تدارك ديده شده است كه به قيد قرعه به برندگان اهداء خواهد شد.