مشاور وزير و معاون امور سازمان هاي مردم نهاد مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور اظهار اميدواري كرد:

جمهوري اسلامي بايد 50 هزار تشكل مردم نهاد داشته باشد


مشاور وزير و معاون امور سازمان هاي مردم نهاد مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور با تاكيد بر اين نكته كه حوزه اجتماعي مهمترين حوزه در پيشرفت جوامع محسوب مي شود، بيان كرد: تاكيدات رهبر معظم انقلاب نيز مويد همين مطلب است و در الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت نيز كميت پايين ترين سطح و كيفيت باعث ارتقا مي باشد كه به حوزه اجتماعي و رفتاري باز مي گردد. "بهمن مشكيني" روز يكشنبه 18 آبان ماه در نشست سازمان هاي مردم نهاد استان يزد كه در محل سالن كنفرانس تالار فرهنگيان يزد برگزار شد با اشاره به اينكه حوزه اجتماعي امروزه يكي از حوزه هاي اصلي توسعه است، اظهار داشت: حوزه اجتماعي را بايد فهيمد، همگان وقتي مسائل اجتماعي مطرح مي شود احساس دانايي مي كنيم در حالي كه چيزي نمي دانيم و مشكلات موجود به خاطر همين عدم فهم كامل است كه در راستاي حل آن بايد تحليل هاي دقيق و عميق داشته باشيم. وي با تاكيد بر اين نكته كه حوزه اجتماعي مهمترين حوزه در پيشرفت جوامع محسوب مي شود، بيان كرد: تاكيدات رهبر معظم انقلاب نيز مويد همين مطلب است و در الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت نيز كميت پايين ترين سطح و كيفيت باعث ارتقا مي باشد كه به حوزه اجتماعي و رفتاري باز مي گردد. مشكيني با اشاره به اينكه يكي از بهترين روش هاي مشاركت اجتماعي تشكيل سازمان هاي مردم نهاد است، تصريح كرد: جمهوري اسلامي بايد از پنج هزار تشكل موجود به رقم 50 هزار تشكل برسد كه اين قابليت تحقق را دارد. اين مقام مسئول به آياتي از قرآن در خصوص حركت هاي جمعي اشاره كرد و افزود: اولين مشكل مانع توسعه كار تشكل ها خود ما هستيم و نفهميدن مطالب به صورت صحيح توسط خود ما و ديگران از ديگر مشكلات پيش روي سازمان هاي مردم نهاد است. وي بر راه اندازي خانه تشكل ها در استان هاي مختلف تاكيد كرد و مشكل فعلي را نبود بودجه در اين زمينه دانست و به پاره اي از اقدامات صورت گرفته در زمينه فعاليت بهتر سازمان هاي مردم نهاد در كشور اشاره كرد و گفت: در صورت دريافت بودجه براي راه اندازي خانه تشكل ها در اسرع وقت اين اقدام صورت خواهد گرفت و بايد توجه داشت كه خانه تشكل ها خود نبايد به يك تشكل با شخصيت حقوقي تبديل شود. تلاش همه جانبه مسئولان ارشد استان در راه اندازي خانه تشكل ها در استان يزد معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار نيز در اين نشست از تلاش همه جانبه مسئولان ارشد استان در راه اندازي خانه تشكل ها در استان يزد خبر داد و خواستار حمايت لازم از طرف وزارت كشور در اين زمينه شد. وي با اشاره به فعاليت هاي صورت گرفته طي سال هاي 76 به بعد در خصوص سازمان هاي مردم نهاد بويژه حوزه جوانان، گفت: در پايان سال 84 استان يزد استاني برتر در زمينه تشكل ها از لحاظ كمي و كيفي بود كه نشان دهنده فعاليت مطلوب و ظرفيت بالاي آن برهه از زمان است. "محمد علي طالبي" استان يزد را يكي از بهترين استان ها با توجه به وجود 700 تشكل موجود در سطح استان دانست و افزود: در دولت تدبير و اميد رشد مطلوبي در زمينه تقاضاي مجوز داشتيم و از وجود تشكل هاي فعال كه در سطح استان شكل گرفته اند ابراز خرسندي كرد. اين مقام مسئول اظهار اميدواري كرد: شاهد رشد روز افزون كيفي و كمي  تشكل ها در استان يزد باشيم. سازمان هاي مردم نهاد استان كمك كار دولت در عرصه هاي مختلف هستند مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري نيز در اين نشست سازمان هاي مردم نهاد استان را كمك كار دولت در زمينه هايي همچون سلامت، بهداشت، حفظ و نگهداري بافت تاريخي، كمك به نيازمندان، حفاظت از محيط زيست و مديريت بحران دانست. "مجيد جواديان زاده" با اشاره اقدامات مطلوب قانوني صورت گرفته در چند سال اخير در خصوص حوزه فعاليت سازمان هاي مردم نهاد، گفت: تقاضاهاي متعددي مبني بر اخذ مجوز فعاليت از طرف سازمان هاي مردم نهاد جديدي داريم كه اين نشانگرتوجه به اين مقوله است. وي در ادامه برخي از مشكلات پيش روي اين سازمان ها را برشمرد.  

مشاور وزير و معاون امور سازمان هاي مردم نهاد مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور با تاكيد بر اين نكته كه حوزه اجتماعي مهمترين حوزه در پيشرفت جوامع محسوب مي شود، بيان كرد: تاكيدات رهبر معظم انقلاب نيز مويد همين مطلب است و در الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت نيز كميت پايين ترين سطح و كيفيت باعث ارتقا مي باشد كه به حوزه اجتماعي و رفتاري باز مي گردد.

"بهمن مشكيني" روز يكشنبه 18 آبان ماه در نشست سازمان هاي مردم نهاد استان يزد كه در محل سالن كنفرانس تالار فرهنگيان يزد برگزار شد با اشاره به اينكه حوزه اجتماعي امروزه يكي از حوزه هاي اصلي توسعه است، اظهار داشت: حوزه اجتماعي را بايد فهيمد، همگان وقتي مسائل اجتماعي مطرح مي شود احساس دانايي مي كنيم در حالي كه چيزي نمي دانيم و مشكلات موجود به خاطر همين عدم فهم كامل است كه در راستاي حل آن بايد تحليل هاي دقيق و عميق داشته باشيم.
وي با تاكيد بر اين نكته كه حوزه اجتماعي مهمترين حوزه در پيشرفت جوامع محسوب مي شود، بيان كرد: تاكيدات رهبر معظم انقلاب نيز مويد همين مطلب است و در الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت نيز كميت پايين ترين سطح و كيفيت باعث ارتقا مي باشد كه به حوزه اجتماعي و رفتاري باز مي گردد.
مشكيني با اشاره به اينكه يكي از بهترين روش هاي مشاركت اجتماعي تشكيل سازمان هاي مردم نهاد است، تصريح كرد: جمهوري اسلامي بايد از پنج هزار تشكل موجود به رقم 50 هزار تشكل برسد كه اين قابليت تحقق را دارد.
اين مقام مسئول به آياتي از قرآن در خصوص حركت هاي جمعي اشاره كرد و افزود: اولين مشكل مانع توسعه كار تشكل ها خود ما هستيم و نفهميدن مطالب به صورت صحيح توسط خود ما و ديگران از ديگر مشكلات پيش روي سازمان هاي مردم نهاد است.
وي بر راه اندازي خانه تشكل ها در استان هاي مختلف تاكيد كرد و مشكل فعلي را نبود بودجه در اين زمينه دانست و به پاره اي از اقدامات صورت گرفته در زمينه فعاليت بهتر سازمان هاي مردم نهاد در كشور اشاره كرد و گفت: در صورت دريافت بودجه براي راه اندازي خانه تشكل ها در اسرع وقت اين اقدام صورت خواهد گرفت و بايد توجه داشت كه خانه تشكل ها خود نبايد به يك تشكل با شخصيت حقوقي تبديل شود.


تلاش همه جانبه مسئولان ارشد استان در راه اندازي خانه تشكل ها در استان يزد


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار نيز در اين نشست از تلاش همه جانبه مسئولان ارشد استان در راه اندازي خانه تشكل ها در استان يزد خبر داد و خواستار حمايت لازم از طرف وزارت كشور در اين زمينه شد.
وي با اشاره به فعاليت هاي صورت گرفته طي سال هاي 76 به بعد در خصوص سازمان هاي مردم نهاد بويژه حوزه جوانان، گفت: در پايان سال 84 استان يزد استاني برتر در زمينه تشكل ها از لحاظ كمي و كيفي بود كه نشان دهنده فعاليت مطلوب و ظرفيت بالاي آن برهه از زمان است.
"محمد علي طالبي" استان يزد را يكي از بهترين استان ها با توجه به وجود 700 تشكل موجود در سطح استان دانست و افزود: در دولت تدبير و اميد رشد مطلوبي در زمينه تقاضاي مجوز داشتيم و از وجود تشكل هاي فعال كه در سطح استان شكل گرفته اند ابراز خرسندي كرد.
اين مقام مسئول اظهار اميدواري كرد: شاهد رشد روز افزون كيفي و كمي  تشكل ها در استان يزد باشيم.


سازمان هاي مردم نهاد استان كمك كار دولت در عرصه هاي مختلف هستند


مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري نيز در اين نشست سازمان هاي مردم نهاد استان را كمك كار دولت در زمينه هايي همچون سلامت، بهداشت، حفظ و نگهداري بافت تاريخي، كمك به نيازمندان، حفاظت از محيط زيست و مديريت بحران دانست.
"مجيد جواديان زاده" با اشاره اقدامات مطلوب قانوني صورت گرفته در چند سال اخير در خصوص حوزه فعاليت سازمان هاي مردم نهاد، گفت: تقاضاهاي متعددي مبني بر اخذ مجوز فعاليت از طرف سازمان هاي مردم نهاد جديدي داريم كه اين نشانگرتوجه به اين مقوله است.
وي در ادامه برخي از مشكلات پيش روي اين سازمان ها را برشمرد.