معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار:

دستگاه های اجرایی در رعایت حقوق شهروندی اهتمام ویژه داشته باشند


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: اميدوارم با فعال شدن ستاد صيانت در استان و در شهرستانها و همچنين دستگاههاي اجرايي، شاهد اين باشيم كه هم مردم به حقوق خودشان در زمينه هاي مختلف بيشتر واقف شوند و هم اينكه دستگاههاي اجرايي اهتمام و جديت بيشتري به رعايت حقوق شهروندي داشته باشند و شاهد صیانت از حريم امنيت عمومي در استان باشیم.

محمد علي طالبی در مصاحبه با خبرنگار صدا وسيماي مركز يزد در حاشیه جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي، اظهار داشت: اولين جلسه ستاد صيانت از حقوق شهروندي و حريم امنيت عمومي را امروز با حضور دستگاه هاي مرتبط و به رياست استاندار محترم داشتيم كه براساس دستورالعمل وزارت كشور وظيفه آموزش و ترويج حقوق شهروندي و صيانت از موضوعاتي كه به حريم امنيت عمومي مرتبط است به عهده اين ستاد است.
وي افزود: قبل از اين، ستاد صيانت را در اكثر دستگاههاي اجرايي استان بر اساس ضوابط و دستورالعمل ها تشكيل داده بوديم و همچنين ستاد صيانت شهرستانها هم به رياست فرمانداران تشكيل شده و در این جلسه هم مصوبات خوبي داشت.
طالبي ادامه داد: بحث برگزاري دوره هاي آموزشي و بحث بازرسي هاي دوره اي براي رصد فعاليت دستگاههاي اجرايي از مصوبات این جلسه بود و اميدواريم كه با فعال شدن ستاد صيانت در استان و در شهرستانها و همچنين دستگاههاي اجرايي شاهد اين باشيم كه هم مردم به حقوق خودشان در زمينه هاي مختلف بيشتر واقف شوند و هم اينكه دستگاههاي اجرايي اهتمام و جديت بيشتري به رعايت حقوق شهروندي داشته باشند و شاهد باشيم حريم امنيت عمومي در استان ما بخوبي صيانت خواهد شد.