دومين جلسه كميته پايش و ارزشيابي ايدز استان برگزار شد


دومين جلسه كميته پايش و ارزشيابي ايدز استان به رياست مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و با حضور اعضاء در محل اداره كل بهزيستي استان برگزار شد.

مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در اين جلسه گفت: مبارزه با بيماري هايي همانند سرطان، ايدز، سالك، بيماري هاي خاص و ... نيازمند يك عزم جدي اجتماعي است.
وي افزود: فلسفه اين امر كه مديريت كلان بيماري هاي مزبور برعهده استانداري هاي هر استان نهاده شده نيز همين است كه همه دستگاه ها و گروه هاي اجتماعي براي مبارزه و پيشگيري از بيماري انسجام پيدا كنند.
مجيد جواديان زاده با اشاره به برنامه هاي سال جاري مربوط به كمپين شيشه و روز جهاني ايدز، اين برنامه ها را تجربه موفقي عنوان كرد و گفت: خوشبختانه در برنامه هاي امسال به اجتماعي كردن امر مبارزه با بيماري ها و آسيب هاي اجتماعي پرداخته شده و از تمركز شديد اين اقدامات در مركز استان جلوگيري شد.
وي ابراز اميدواري كرد كه الگوي همگرايي مبارزه با بيماري ها به حوزه هاي ديگر نيز تسري پيدا كند.
دكتر عفتي مدير كل بهزيستي استان نيز با تقدير از فعاليت هاي صورت گرفته در دستگاه هاي مختلف در خصوص مبارزه با بيماري ايدز گفت: آن چيزي كه اكنون در جامعه در حال اتفاق است فراتر از آمار و ارقام قرار مي گيرد.
وي گفت: ما اگر واقعيات ملموس را در اختيار جامعه قرار دهيم خود مردم براي سلامتي خودشان برنامه ريزي و اقدام خواهند كرد.
در ادامه اين برنامه اداره كل بهزيستي و آموزش و پرورش، گزارشي از روند پيشرفت اجراي برنامه هاي عملياتي و استراتژيك كنترل ايدز استان را ارائه نمودند.