ديدار مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي با مدير كل نهاد كتابخانه هاي عمومي استان


مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در این دیدار ضمن تبریک انتصاب دوست فاطمی‌ها به عنوان مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی یزد گفت: کتابخانه‌ها به واسطه گستردگی و برخورداری از طیف وسیعی از مخاطبان، قابلیت عظیمی در ایجاد شبکه اجتماعی و ارتباطی قدرتمند بین اعضای خود دارند.

در اين ديدار كه صبح شنبه 18 بهمن ماه صورت گرفت، " جواديان زاده" با تأکید بر اینکه بافت‌های جدید شهری عمدتاً فاقد کتابخانه و محیط‌های فرهنگی هستند، افزود: ساخت کتابخانه در مکان‌هایی که اقشار فرهیخته نظیر اساتید دانشگاه و فرهنگیان در آن ساکن هستند، یکی از اولویت‌های اساسی برای ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی است.
"جوادیان‌زاده": نقش سایر دستگاه‌های فرهنگی و مدیریتی شهر را در ترویج مطالعه، پر رنگ دانست و افزود: باید المان‌های شهری در راستای ترویج کتابخوانی باشد و در این صورت است که فضای عمومی شهر برای تحقق شعار "یزد؛ پایتخت کتاب ایران" مهیا می‌شود.
"وی" همچنین انتخاب شهر یزد به عنوان پایتخت کتاب ایران را گام بزرگی در راستای اعلام این شهر به عنوان "شهر خلاق" کشور دانست.
"رقیه دوست فاطمی‌ها" با اشاره به راه‌اندازی نخستین کتابخانه کوچک ستادی در این اداره کل، اظهار داشت: برای ترویج کتابخوانی، سعی کرده‌ایم مطالعه را از کارکنان کتابخانه‌های عمومی به عنوان متصدیان اصلی و مستقیم مدیریت کتابخانه‌ها آغاز کنیم که اولین اقدام در این راستا، راه‌اندازی کتابخوانی گروهی در اداره کل کتابخانه‌های عمومی یزد بوده است.
وی با اشاره به اینکه همسویی المان‌های شهری با بحث کتاب، به ترویج فرهنگ کتابخوانی کمک می‌کند، تصریح کرد: آمادگی داریم با همکاری شهرداری یزد و اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برای تغییر عناصر شهری به سمت ترویج فرهنگ مطالعه و انس با کتاب حرکت کنیم.
گفتني است، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در حاشیه دیدار با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، از فضای کتابخوانی گروهی این اداره کل نیز دیدن کرد.