معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار:

رسانه ها به نشاط آفريني در ماه بهمن اهتمام داشته باشند


معاون سياسي، امنيتي واجتماعي استاندار بهمن ماه را براي مردم ايران يك ماه پر از خاطره و حماسه دانست و خواستار اهتمام رسانه ها به نشاط آفريني در اين ماه شد.

محمد علي طالبي كه در پنجمين نشست شوراي اطلاع رساني استان كه روز سه شنبه 30دي ماه 93 برگزار شد، سخن مي گفت، با اشاره به اهميت نقش رسانه ها در انعكاس برنامه هاي دهه فجر گفت: رسانه ها بايد ضمن انعكاس فعاليت هاي دولت و نهاد هاي عمومي و همچنين نهاد هاي خدمات رسان، نسبت به انعكاس ديدگاهها و انتظارات مردم از نظام و دولتمردان نيز اهتمام داشته باشند.
معاون سياسي، امنيتي واجتماعي استاندار همچنين فراهم كردن فضاي بانشاط در ايام دهه مبارك فجر را از ديگر انتظارات مردم از رسانه ها دانست و افزود: بهمن ماه براي مردم ايران يكي از ماههاي پرخاطره و شيرين است و رسانه ها بايد با برنامه ريزي و توليد محتواي مناسب به اين بخش از انتظارات مردم پاسخ درخورشاني بدهند.
وي راهپيمايي 22 بهمن را نماد تمامي برنامه ريزي ها و فعاليت ها در ايام الله دهه فجر دانست و خواستار اهتمام اين شورا در اطلاع رساني مناسب براي حضور پر شور مردم در راهپيمايي 22 بهمن شد.
رئيس شوراي اطلاع رساني استان در ادامه به دستور كار جلسه و گزارشي كه نمايندگان خبرگزاري هاي ايرنا و ايسنا در استان، به شورا ارائه نمودند اشاره كرد و گفت: هرچند تلاش هاي زيادي انجام شده است و در نوبه خود قابل تقدير است ولي با توجه به شناختي كه از پتانسيل ها و توانمندي هاي اين دو خبرگزاري وجود دارد انتظار است اين دو رسانه در توليد محتوا و حضور فعال در عرصه هاي مختلف اهتمام بيشتري داشته باشند.
طالبي همچنين  به شهادت سردار رشيد اسلام شهيد الله دادي اشاره كرد و گفت: امروز حريم امنيت ملي ما از مرزهاي جغرافيايي فراتر رفته است و مردم ما قطعا سپاسگزار جانفشاني هاي اين سرداران رشيد هستند.