مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري:

رسانه ها و سازمان هاي مردم نهاد در راستاي مبارزه با بيماري ايدز بايد فعال شوند


مجيد جواديان زاده در جلسه هماهنگي برنامه هاي روز جهاني ايدز كه در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد، اظهار داشت: بيماري ايدز مهلك است و به خاطر ابعاد اجتماعي براي پيشگيري آن نياز به عزم جدي و جهادي است كه همه بايد در يك همگرايي به مبارزه با اين بيماري بشتابيم. وي افزود: آسيب هاي اجتماعي، يك ماموريت اجتماعي براي همگان فراهم مي كند تا از آسيب ها جلوگيري شود. جواديان زاده با اشاره به اينكه فقط برگزاري برخي جلسات با حضور مسئولان مرتبط بدون همگام سازي جامعه نتيجه خاصي را در اين زمينه در بر نخواهد داشت، تصريح كرد: حلقه هاي اتصال مردم و دولت مثل رسانه ها و سازمان هاي مردم نهاد را بايد فعال كرد. وي ادامه داد: هشتم الي 14 آذر ماه هفته پيشگيري از ايدز نام نهاده شده است كه نتيجه اين جلسه برقراري عزم جزم در راستاي برگزاري برنامه هاي مطلوب در اين هفته است. وي با اشاره به اينكه اطلاع رساني در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد و تا كنون حساسيت لازم بر روي اين مهم صورت نگرفته است، گفت: آموزش گروه هاي مرجع و اطلاع رساني به اشكال گوناگون از جمله راهكارهاي مبارزه با اين بيماري است. اين مقام مسئول خاطر نشان كرد: روش هاي انتقال بيماري ايدز از شيوه هاي ديگر به سمت شيوه هاي آميزشي در حال تبديل شدن است كه اين امر نشان دهنده تغييرات در الگوهاي فرهنگي جامعه است و جاي تامل دارد. وي درادامه با اشاره به اينكه بايد انفجار بمب خبري در اين خصوص صورت پذيرد، اضافه كرد: تبليغات محيطي، استفاده از گروه هاي خاص براي اطلاع رساني، كانون هاي مساجد، تخصصي شدن آموزش هاي مورد نياز، محتوا داشتن تبليغات با جذابيت لازم، توجه به سايت هاي پر مخاطب، استفاده از سربرگ مكاتبات اداري، ايجاد همگرايي لازم و احساس نياز جامعه از موارد مهم در مبارزه با اين بيماري خطرناك مي باشد. گفتني است با بررسي وضعيت اچ آي وي در جهان به آماري تكان دهنده بر مي خوريم كه طي آن در هر ساعت 50 نفر از خانم ها به اين بيماري مبتلا مي شوند و تا كنون 75 ميليون نفر در سطح جهان مبتلا هستند كه اين امر در كشور 27 هزار و 888 نفر را شناسايي و در استان يزد 233 مورد شناسايي قرار گرفته اند. لازم به ذكر است بيماري ايدز از طريق اعتياد، آميزش جنسي، خون و فراورده هاي خوني و از مادر به جنين منتقل مي شود كه تا كنون پنج هزار و 761 نفر در ايران و 47 نفر در استان جان خود را به خاطر ابتلا به اين بيماري از دست داده اند. در اين جلسه برنامه هاي اين هفته اعلام و اعضا نيز پيشنهاداتي را ارائه كردند و بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل مطرح شده صورت گرفت.

مجيد جواديان زاده در جلسه هماهنگي برنامه هاي روز جهاني ايدز كه در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد، اظهار داشت: بيماري ايدز مهلك است و به خاطر ابعاد اجتماعي براي پيشگيري آن نياز به عزم جدي و جهادي است كه همه بايد در يك همگرايي به مبارزه با اين بيماري بشتابيم.
وي افزود: آسيب هاي اجتماعي، يك ماموريت اجتماعي براي همگان فراهم مي كند تا از آسيب ها جلوگيري شود.
جواديان زاده با اشاره به اينكه فقط برگزاري برخي جلسات با حضور مسئولان مرتبط بدون همگام سازي جامعه نتيجه خاصي را در اين زمينه در بر نخواهد داشت، تصريح كرد: حلقه هاي اتصال مردم و دولت مثل رسانه ها و سازمان هاي مردم نهاد را بايد فعال كرد.
وي ادامه داد: هشتم الي 14 آذر ماه هفته پيشگيري از ايدز نام نهاده شده است كه نتيجه اين جلسه برقراري عزم جزم در راستاي برگزاري برنامه هاي مطلوب در اين هفته است.
وي با اشاره به اينكه اطلاع رساني در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد و تا كنون حساسيت لازم بر روي اين مهم صورت نگرفته است، گفت: آموزش گروه هاي مرجع و اطلاع رساني به اشكال گوناگون از جمله راهكارهاي مبارزه با اين بيماري است.
اين مقام مسئول خاطر نشان كرد: روش هاي انتقال بيماري ايدز از شيوه هاي ديگر به سمت شيوه هاي آميزشي در حال تبديل شدن است كه اين امر نشان دهنده تغييرات در الگوهاي فرهنگي جامعه است و جاي تامل دارد.
وي درادامه با اشاره به اينكه بايد انفجار بمب خبري در اين خصوص صورت پذيرد، اضافه كرد: تبليغات محيطي، استفاده از گروه هاي خاص براي اطلاع رساني، كانون هاي مساجد، تخصصي شدن آموزش هاي مورد نياز، محتوا داشتن تبليغات با جذابيت لازم، توجه به سايت هاي پر مخاطب، استفاده از سربرگ مكاتبات اداري، ايجاد همگرايي لازم و احساس نياز جامعه از موارد مهم در مبارزه با اين بيماري خطرناك مي باشد.
گفتني است با بررسي وضعيت اچ آي وي در جهان به آماري تكان دهنده بر مي خوريم كه طي آن در هر ساعت 50 نفر از خانم ها به اين بيماري مبتلا مي شوند و تا كنون 75 ميليون نفر در سطح جهان مبتلا هستند كه اين امر در كشور 27 هزار و 888 نفر را شناسايي و در استان يزد 233 مورد شناسايي قرار گرفته اند.
لازم به ذكر است بيماري ايدز از طريق اعتياد، آميزش جنسي، خون و فراورده هاي خوني و از مادر به جنين منتقل مي شود كه تا كنون پنج هزار و 761 نفر در ايران و 47 نفر در استان جان خود را به خاطر ابتلا به اين بيماري از دست داده اند.
در اين جلسه برنامه هاي اين هفته اعلام و اعضا نيز پيشنهاداتي را ارائه كردند و بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل مطرح شده صورت گرفت.