استاندار يزد تأكيد كرد :

زندگي آبرومند شايسته هر انساني است


استاندار يزد گفت : زندگي سالم، شرافتمندانه و آبرومند شايسته هر انساني است و انسان در هر لحظه مي تواند نزد خداي متعال توبه كند و اميدوار باشد كه پروردگار گناهان گذشته او را ببخشد .

صبح سه شنبه دوم تير ماه  استاندار يزد به همراه مديركل حوزه استاندار و مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد از اندرزگاههاي مختلف زندان مركزي يزد بازديد نمود و با مددجويان اين ندامتگاه گفتگو كرد و از نزديك مشكلات آنها را جويا شد.
استاندار يزد در اين بازديد خطاب به زندانيان ندامتگاه مركزي يزد اظهار داشت : نبايد به جاي زندگي آبرومندانه و سرافرازانه زندان را براي خود انتخاب كنيد  و به دست خودتان زندگي خود و خانواده اتان را به نابودي سوق دهيد.
"سيدمحمد ميرمحمدي " ادامه داد : شأن و شخصيت انساني حكم مي كند كه آبرومند زندگي كند و زندگي دنيوي و مادي آنقدر ارزش ندارد كه شما مددجويان دست به اقدامات مجرمانه، قاچاق موادمخدر و سرقت بزنيد.
"ميرمحمدي" افزود: خداوند متعال هميشه توبه پذير است و اميدوارم زندان براي شما مكاني باشد كه بتوانيد شخصيت خود را بازسازي نمائيد و از گناهان گذشته توبه كنيد و سالم و هدايت شده وارد زندگي آبرومند گرديد.
عالي ترين مقام اجرايي استان عنوان كرد : اگر اهل كار باشيد در استان يزد براي همه شما كار است  و اين شما هستيد كه بايد مسير درست را در زندگي انتخاب كنيد و به سمت كسب روزي حلال حركت كنيد.
در ابتداي اين بازديد مديركل زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي استان يزد اعلام كرد 95 درصد زندانيان استان را مردان و 5 درصد مددجويان استان را زنان تشكيل مي دهند و از اين تعداد 13 درصد از زندانيان جزء اتباع بيگانه هستند.
"موسي احمدي" كمبود فضاي فيزيكي براي نگهداري زندانيان، نبودن بازداشتگاه در بعضي از شهرستانهاي استان، كافي نبودن كارگاههاي حرفه آموزي براي مددجويان و كمبود شديد اعتبارات جاري را از جمله مشكلات اداره كل زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي استان يزد دانست و خواستار رسيدگي مسئولين ارشد استان به اين مسائل شد.