مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري:

سازمانهاي مردم نهاد با هم انديشي زمينه كاهش آسيبها را فراهم كنند


مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد با اشاره به آخرين آمار منتشره از تصادفات در سطح كشور، بيان كرد: استان يزد از لحاظ تصادفات درون شهري رتبه سوم كشور و از لحاظ تصادفات برون شهري رتبه هيجدهم كشور را به خود اختصاص داده كه اين مقوله خيلي تكان دهنده است. مجيد جواديان زاده روز يكشنبه 25 آبان ماه در جلسه مشاركت مدني و ايمني كه در محل سالن شهيد موحدين با حضور نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي برگزار شد، اظهار داشت: 14 الي 25 آبان ماه سال جاري به عنوان "دهه ايمني راه ها و مسئوليت هاي ما" معرفي شده است. وي افزود: 20 آبان ماه به عنوان مشاركت مدني و ايمني نامگذاري شده و مقرر گرديده در تمامي استان ها جلساتي برگزار شود و سازمان هاي مردم نهاد هم انديشي لازم را انجام داده تا زمينه كاهش آسيب هاي مرتبط فراهم گردد. جواديان زاده گفت: تصادفات يك مقوله جدي در سطح جامعه است كه اگر سايت هاي خبري مورد بررسي قرار گيرد در اين مدت اخير تصادفات به شدت اوج گرفته است كه اثرات آن تا مدتي باقي خواهد ماند و برخي از آن موارد غير قابل جبران محسوب مي شود. وي تصريح كرد: لازم است برخي از سازمان ها كه به صورت نهادمند فعاليت دارند به كمك پليس بيايند و كمك نمايند تا آسيب ها كاهش يابد. اين مقام مسئول با اشاره به آخرين آمار منتشره از تصادفات، بيان كرد: استان يزد از لحاظ تصادفات درون شهري رتبه سوم كشور و از لحاظ تصادفات برون شهري رتبه هيجدهم كشور را به خود اختصاص داده كه اين مقوله خيلي تكان دهنده است. وي در ادامه با اشاره به اينكه هدف اين جلسه رسيدن به يك جمع بندي مناسب براي بالا رفتن مشاركت و كاهش آسيب در خصوص تصادفات در سطح استان مي باشد، گفت: خسارت مالي، جاني و رواني به آرامش جامعه لطمه وارد مي كند، بنابراين سازمان هاي مردم نهاد و اصحاب رسانه استان و همچنين دستگاه هاي اجرايي مرتبط بايد ارتقا فرهنگ ترافيكي را جزو اولويت هاي خود قرار دهند. جواديان زاده ايجاد فرهنگ، اصلاح ضوابط و مقررات و ترميم و بهسازي زير ساخت ها را از مباحث مطرح در خصوص فرهنگ ترافيك دانست و آن را نتيجه پژوهش هاي ملي صورت گرفته عنوان كرد و با گلايه از اجرايي نشدن اكثر تحقيقاتي كه صورت مي پذيرد، گفت: بايد تحقيقات به ادبيات رسانه اي تبديل شود و زمينه اجراي ان فراهم گردد. وي ادامه داد:  عدم وجود زير ساخت ها و قوانين مناسب30 درصد و  و عدم حاكميت فرهنگ ترافيكي 70 درصد از آمار تصادفات را به خود اختصاص داده كه بايد با ارائه مدل هاي همه جانبه نگر فرهنگ سازي لازم را صورت دهيم. در ادامه بر استمرار جلسات و اطلاع رساني نكات ايمني در تصادفات خاص به آحاد مردم تاكيد شد.  

مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد با اشاره به آخرين آمار منتشره از تصادفات در سطح كشور، بيان كرد: استان يزد از لحاظ تصادفات درون شهري رتبه سوم كشور و از لحاظ تصادفات برون شهري رتبه هيجدهم كشور را به خود اختصاص داده كه اين مقوله خيلي تكان دهنده است.

مجيد جواديان زاده روز يكشنبه 25 آبان ماه در جلسه مشاركت مدني و ايمني كه در محل سالن شهيد موحدين با حضور نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي برگزار شد، اظهار داشت: 14 الي 25 آبان ماه سال جاري به عنوان "دهه ايمني راه ها و مسئوليت هاي ما" معرفي شده است.
وي افزود: 20 آبان ماه به عنوان مشاركت مدني و ايمني نامگذاري شده و مقرر گرديده در تمامي استان ها جلساتي برگزار شود و سازمان هاي مردم نهاد هم انديشي لازم را انجام داده تا زمينه كاهش آسيب هاي مرتبط فراهم گردد.
جواديان زاده گفت: تصادفات يك مقوله جدي در سطح جامعه است كه اگر سايت هاي خبري مورد بررسي قرار گيرد در اين مدت اخير تصادفات به شدت اوج گرفته است كه اثرات آن تا مدتي باقي خواهد ماند و برخي از آن موارد غير قابل جبران محسوب مي شود.
وي تصريح كرد: لازم است برخي از سازمان ها كه به صورت نهادمند فعاليت دارند به كمك پليس بيايند و كمك نمايند تا آسيب ها كاهش يابد.
اين مقام مسئول با اشاره به آخرين آمار منتشره از تصادفات، بيان كرد: استان يزد از لحاظ تصادفات درون شهري رتبه سوم كشور و از لحاظ تصادفات برون شهري رتبه هيجدهم كشور را به خود اختصاص داده كه اين مقوله خيلي تكان دهنده است.
وي در ادامه با اشاره به اينكه هدف اين جلسه رسيدن به يك جمع بندي مناسب براي بالا رفتن مشاركت و كاهش آسيب در خصوص تصادفات در سطح استان مي باشد، گفت: خسارت مالي، جاني و رواني به آرامش جامعه لطمه وارد مي كند، بنابراين سازمان هاي مردم نهاد و اصحاب رسانه استان و همچنين دستگاه هاي اجرايي مرتبط بايد ارتقا فرهنگ ترافيكي را جزو اولويت هاي خود قرار دهند.
جواديان زاده ايجاد فرهنگ، اصلاح ضوابط و مقررات و ترميم و بهسازي زير ساخت ها را از مباحث مطرح در خصوص فرهنگ ترافيك دانست و آن را نتيجه پژوهش هاي ملي صورت گرفته عنوان كرد و با گلايه از اجرايي نشدن اكثر تحقيقاتي كه صورت مي پذيرد، گفت: بايد تحقيقات به ادبيات رسانه اي تبديل شود و زمينه اجراي ان فراهم گردد.
وي ادامه داد:  عدم وجود زير ساخت ها و قوانين مناسب30 درصد و  و عدم حاكميت فرهنگ ترافيكي 70 درصد از آمار تصادفات را به خود اختصاص داده كه بايد با ارائه مدل هاي همه جانبه نگر فرهنگ سازي لازم را صورت دهيم.
در ادامه بر استمرار جلسات و اطلاع رساني نكات ايمني در تصادفات خاص به آحاد مردم تاكيد شد.