استاندار يزد:

سازمانهای مردم نهاد، پایه های توسعه کشور هستند


استاندار یزد خاطر نشان کرد: ارتقاء مباحث اجتماعي و فرهنگي در جامعه به شخصيت سازي، اخلاق و نظم و انضباط رفتاري بر مي گردد ، و اگر به عنوان مثال به شخصيت سازي بي توجه باشيم، انواع و اقسام ناهنجاري هاي اجتماعي رخ خواهد داد و اگر به ابعاد وجودي انسان توجه كنيم ، اخلاق و رفتار را ملاك قرار داده و نظم و انضباط را سرلوحه خود قرار دهيم، بسياري از مسائل اجتماعي ما حل خواهد شد و زمينه هاي رشد فكري ، اجتماعي و فرهنگي جامعه بيشتر فراهم خواهد شد.

سيد محمد ميرمحمدي  صبح چهارشنبه 10 دیماه در "نشست ملي مشاركتهاي توانمند اجتماعي" كه با حضور" ميرباقري" قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي فرهنگي و " مشکینی" مشاور وزیر و معاون امور سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور ، فرمانداران مراكز استانها ، مديران كل دفاتر اجتماعي فرهنگي استانداريهاي سراسر كشور و مديران كل حوزه مشاركتهاي مردمي دستگاه هاي ملي و ستادي كشور، صبح چهارشنبه 10 ديماه، در مركز همايشهاي باقر العلوم(س) يزد و با هدف بررسي ابعاد مختلف طلاقي سازمانهاي مردم نهاد و مشاركت اجتماعي در ابعاد سياسي و اجتماعي و امنيت و ارتباطات بين المللي برگزار شد، موضوع همايش مذكور و بحث مشاركت هاي مردمي را بسيار با اهميت دانست و آنرا يكي از رويكردهاي بسيارمهم و اصلي دولت تدبيرواميد ذكر كرد و افزود: پيشينه تاريخي ما نشان ازهمكاريها و مشاركت هاي عمومي در زمينه هاي مختلف مردم به صورت خودجوش در زمينه هاي مختلف كشاورزي، خدماتي، خيّري و... دارد.
استاندار يزد با بيان اين موضوع كه "همواره با مقوله تغيير و تحول روبرو هستيم" گفت: تغيير و دگرگوني در ذات انسان و طبيعت وجود دارد و اين بدان معني است كه محيط دروني و بيروني ما مرتب دچار تغيير و تحول مي شود و اين تغيير و تحولات ساز و كار خاص خود را در امر مشاركت طلب مي كند، بنابراين ما به تناسب اين تغيير و تحولات، صورت مشاركت فعاليت هايمان نيز تغيير مي كند و ساز و كارهاي جديدي را طلب مي نمايد.
وي خاطر نشان نمود: در سیر اين تغيير و تحولات، از يك طرف با مقاومت در برابر تغييرات روبرو هستيم و از طرف ديگر سرعت تغيير و تحولات روز به روز زيادتر مي شود ، بنابراين بايد به اين پاسخ پاسخ دهیم كه چگونه مي خواهيم اين توازن را برقرار كنيم؟
عالي ترين مقام اجرايي استان ادامه داد: در دنياي پيچيده امروز كه سرعت تحولات بالاست، تحولات فردي پاسخگوي نياز جامعه نيست بلكه تغيير و تحولات عمده اي نياز است كه انجام آن مستلزم خرد جمعي است، بنابراين بايد به مشاركت تشكل هاي مردم نهاد روي آوريم تا بتوانيم در ارتباط با تحولات مختلف از خرد جمعي و هم انديشي استفاده كنيم و از تحولات زمانه عقب نيافتيم.
ميرمحمدي سپس با اشاره به تغيير و تحولات روي داده در جامعه و تغييرات آتي، لزوم همكاري و همفكري هر چه بيشتر براي مديريت اين تحولات در جامعه را خواستار شد
استاندار يزد، عمده ترين مسئله جامعه را، مسائل اجتماعي و فرهنگي دانست و تاكيد كرد: آنچه در جامعه نسبت به مباحث اقتصادي و سياسي از اهميت بيشتري برخوردار است، سلامت عمومي و امنيت اجتماعي است و اين امر از مسير واگذاري نقش در عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي به فرد فرد جامعه شكل مي گيرد.
وي افزود: ارتقاء مباحث اجتماعي و فرهنگي در جامعه به شخصيت سازي، اخلاق و نظم و انضباط رفتاري بر مي گردد ، و اگر به عنوان مثال به شخصيت سازي بي توجه باشيم، انواع و اقسام ناهنجاري هاي اجتماعي رخ خواهد داد و اگر به ابعاد وجودي انسان توجه كنيم ، اخلاق و رفتار را ملاك قرار داده و نظم و انضباط را سرلوحه خود قرار دهيم، بسياري از مسائل اجتماعي ما حل خواهد شد و زمينه هاي رشد فكري ، اجتماعي و فرهنگي جامعه بيشتر فراهم خواهد شد و اين بديهي است كه هر چه در جامعه زمينه هاي هم افزايي ، تعاون و همكاري بيشتري داشته باشيم، محيط براي پيشرفت آماده تر است و هر چه زمينه هاي تقابل ، بي تفاوتي وبي رغبتي بيشتر باشد در واقع ارزش هاي وجودي خود را متوقف كرده و از بالندگي آن كاسته ايم و به اين دليل جامعه هر چه وسيع تر و شرايط تغيير و تحولات هر چه بيشتر باشد، پيچيدگي جامعه بيشتر مي شود و اين پيچيدگي ها ايجاب مي كند كه ما در ارتباط با مسائل فرهنگي و اجتماعي ساختارهايي را داشته باشيم كه بتواند پاسخگوي اين تغيير و تحولات باشد.
ميرمحمدي آنگاه به نقش سازمان هاي مردم نهاد در شكل گيري روند پيشرفت اجتماع اشاره كرد و گفت: در این راستا مهمترين ساختار، سازمان هاي مردم نهاد هستند كه در هر زمينه اي که شكل بگيرند و نقش موثر خود را ايفا كنند، موجب پیشرفت و بالندگی هستند.
استاندار یزد سپس با بیان این موضوع که " ما بايد نسخه سازمان هاي مردم نهادمان را خودمان بپچيم تا موفقيت آميز باشد" خاطر نشان نمود: شايد يك سازمان مردم نهاد در كشوري موفق باشد ولي با بافت كشور ما هم خواني نداشته باشد که باید به این امر توجه نمود.
وی در پایان سازمانهای مردم نهاد را ایفا کننده نقشهای بسیار موثر در جامعه دانست و گفت: نقشي که این سازمانها می توانند در جامعه بازی کنند در عرصه های مختلف سازندگي ، آموزشي،فرهنگی، اخلاقی، رفتاری و انجام امور خیر و تعاونیهاست و در واقع اين سازمان ها پايه هاي توسعه امور كشور محسوب می شوند و اميدوارم كه نشست امروز بتواند در حل مسائل اجتماعي و فرهنگي كارساز باشد و اين هم انديشي ها به نقاط بسيار موثري منتج شود و نسخه هاي بسيار درمان كننده اي را برای مشكلات فعلي و آتي کشور ارائه نماید.