مدير كل دفتر امور اجتماعي استانداري اعلام کرد:

ساماندهی اجتماعی، فرهنگی و امنیتی چهار منطقه ویژه اجتماعی در یزد


مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، در نخستین جلسه کمیته ساماندهی اجتماعی، فرهنگی و امنیتی مناطق ویژه استان،  از ساماندهی چهار منطقه ویژه اجتماعی در یزد خبر داد. مجید جوادیان زاده روز سه شنبه، ۱۵ مهر، در جلسه «کمیته ساماندهی اجتماعی، فرهنگی و امنیتی مناطق ویژه اجتماعی»، با تأکید به مهاجر پذیر بودن استان یزد، هدف اصلی این کمیته را مورد بحث قرار دادن مناطق ویژه اجتماعی اعلام کرد. مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، با بیان اینکه، ریاست ستاد توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه های استان به عهده استاندار بوده، از برگزاری کمیته ساماندهی اجتماعی، فرهنگی و امنیتی مناطق ویژه اجتماعی که زیر مجموعه آن ستاد است، به ریاست مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به صورت ماهانه خبر داد. وی اساس هم اندیشی ها در این کمیته را منحصر به ساماندهی اجتماعی، فرهنگی و برقراری امنیت در برخی مناطق آسیب زا و جرم خیز استان دانست و این مناطق ویژه را در چهار بخش تقسیم بندی شده عنوان کرد. جوادیان زاده، سکونتگاه های غیر رسمی که مهاجران روستایی و تهی دستان شهری در آن سکونت دارند، بافت های فرسوده که فاقد استاندارد های لازم و سیستم سازه ای مناسب هستند، مناطق بی دفاع یا آلوده شهری که محلاتی بوده و قابلیت بیشتری برای بروز جرم در آنها فراهم است و همچنین محلات دارای زیر گذر ها و فضا های دارای پوشش انبوه گیاهی را از جمله این چهار بخش عنوان کرد. از جمله موارد مطرح شده در این جلسه، نحوه فعالیت و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در مناطق ویژه اجتماعی از سوی اعضا و همچنین تبادل نظر پیرامون راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات این مناطق بود که نمایندگان دستگاه های مرتبط به بیان اقدامات و دیدگاه خود در این خصوص پرداختند. از دیگر مواردی که در این جلسه مطرح شد، ساماندهی اراضی و ضوابط راه و شهر سازی در محله های مد نظر، ایجاد امنیت از طریق انجام کار فرهنگی در مناطق بی دفاع، ایجاد پلیس توریسم در بافت های تاریخی، تقویت و ایجاد سازمان های مردم نهاد در محله های تاریخی، استفاده از مردم برای کنترل حوادث امنیتی و برقراری نظم در محله ها، ایجاد امنیت در مدارس و همچنین انجام خدمات مشاوره ای، مدد کاری، آموزشی، توانبخشی، پیشگیری و مواردی از این دست برای خدمت رسانی به این مناطق از سوی اعضا بود. گفتنی است، بازدید از چهار منطقه ویژه برای آشنایی با مشکلات آنها به صورت ملموس و همچنین تهیه نقشه از وضعیت موجود این مناطق با هدف واکاوی کاستی های آنها، از جمله مواردی بود که در دستور کار این کمیته قرار گرفت.  

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، در نخستین جلسه کمیته ساماندهی اجتماعی، فرهنگی و امنیتی مناطق ویژه استان،  از ساماندهی چهار منطقه ویژه اجتماعی در یزد خبر داد.

مجید جوادیان زاده روز سه شنبه، ۱۵ مهر، در جلسه «کمیته ساماندهی اجتماعی، فرهنگی و امنیتی مناطق ویژه اجتماعی»، با تأکید به مهاجر پذیر بودن استان یزد، هدف اصلی این کمیته را مورد بحث قرار دادن مناطق ویژه اجتماعی اعلام کرد.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، با بیان اینکه، ریاست ستاد توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه های استان به عهده استاندار بوده، از برگزاری کمیته ساماندهی اجتماعی، فرهنگی و امنیتی مناطق ویژه اجتماعی که زیر مجموعه آن ستاد است، به ریاست مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به صورت ماهانه خبر داد.
وی اساس هم اندیشی ها در این کمیته را منحصر به ساماندهی اجتماعی، فرهنگی و برقراری امنیت در برخی مناطق آسیب زا و جرم خیز استان دانست و این مناطق ویژه را در چهار بخش تقسیم بندی شده عنوان کرد.
جوادیان زاده، سکونتگاه های غیر رسمی که مهاجران روستایی و تهی دستان شهری در آن سکونت دارند، بافت های فرسوده که فاقد استاندارد های لازم و سیستم سازه ای مناسب هستند، مناطق بی دفاع یا آلوده شهری که محلاتی بوده و قابلیت بیشتری برای بروز جرم در آنها فراهم است و همچنین محلات دارای زیر گذر ها و فضا های دارای پوشش انبوه گیاهی را از جمله این چهار بخش عنوان کرد.
از جمله موارد مطرح شده در این جلسه، نحوه فعالیت و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در مناطق ویژه اجتماعی از سوی اعضا و همچنین تبادل نظر پیرامون راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات این مناطق بود که نمایندگان دستگاه های مرتبط به بیان اقدامات و دیدگاه خود در این خصوص پرداختند.
از دیگر مواردی که در این جلسه مطرح شد، ساماندهی اراضی و ضوابط راه و شهر سازی در محله های مد نظر، ایجاد امنیت از طریق انجام کار فرهنگی در مناطق بی دفاع، ایجاد پلیس توریسم در بافت های تاریخی، تقویت و ایجاد سازمان های مردم نهاد در محله های تاریخی، استفاده از مردم برای کنترل حوادث امنیتی و برقراری نظم در محله ها، ایجاد امنیت در مدارس و همچنین انجام خدمات مشاوره ای، مدد کاری، آموزشی، توانبخشی، پیشگیری و مواردی از این دست برای خدمت رسانی به این مناطق از سوی اعضا بود.
گفتنی است، بازدید از چهار منطقه ویژه برای آشنایی با مشکلات آنها به صورت ملموس و همچنین تهیه نقشه از وضعیت موجود این مناطق با هدف واکاوی کاستی های آنها، از جمله مواردی بود که در دستور کار این کمیته قرار گرفت.