معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار:

سرمايه اجتماعي در كنار سرمايه انساني مي تواند به عنوان روح توسعه و پيشرفت قلمداد شود


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: استان يزد به عنوان برند سرمايه اجتماعي شناخته شده است و اگر اعتمادي در خصوص يزديها وجود دارد يكي از دلايل آن سرمايه اجتماعي موجود است

محمد علي طالبي روز شنبه 13 دي ماه در كارگروه تخصصي فرهنگي و اجتماعي استان كه در محل سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد، اظهار داشت: اجراي طرح پژوهشي سنجش ميزان سرمايه اجتماعي استان يزد از آن جهت اهميت دارد كه نمونه اين طرح را در استان يزد و استان هاي ديگر نداشتيم كه بعد از آن وزارت كشور نيز شروع كرد و ضرورت دارد كه سرمايه اجتماعي مورد توجه ويژه قرار گيرد.
وي افزود: سرمايه اجتماعي در كنار سرمايه انساني، اقتصادي و فيزيكي مي تواند به عنوان روح توسعه و پيشرفت قلمداد شود.
طالبي ادامه داد: استان يزد به عنوان برند سرمايه اجتماعي شناخته شده است و اگر اعتمادي در خصوص يزديها وجود دارد يكي از دلايل آن سرمايه اجتماعي موجود است.
وي با اشاره به اينكه تضعيف سرمايه اجتماعي در كشور و استان يزد اتفاق افتاده بيان كرد: اعتماد و مشاركت براي ما اهميت دارد زيرا هر چه مشاركت افزايش يابد در حقيقت كمك به ارتقاء مولفه هاي ديگر سرمايه اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.
اين مقام مسئول در ادامه جلسه اظهار داشت: تا هفته آينده نظرات از اعضا گرفته خواهد شد و نتيجه نهايي در خصوص طرح صورت خواهد پذيرفت.
وي در پايان خاطر نشان كرد: بسياري از مناسبت هاي ملي ما به دليل رويكرد دولتي از حضور مردم تهي شده است كه با توجه به شنيده هاي دوران نه چندان دور در خصوص مشاركت مردم در عرصه هاي مختلف و نوشته هاي كتاب هاي مرتبط بايد به اين مهم توجه شود.
مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري نيز در این جلسه اظهار داشت: سال گذشته طرح پژوهشي با نام سنجش ميزان سرمايه اجتماعي استان يزد و راهكارهاي ارتقاء آن به تصويب رسيد كه نيازمند شناسايي اصل طرح مي باشد و مي بايست ادارت استان مشخصات مرتبط با طرح را به ما بدهند تا به نقشه سرمايه اجتماعي در استان برسيم.
"مجيد جواديان زاده" افزود: بايد جلسات كارگروه به صورت منظم برگزار شود.
وي از سرمايه اجتماعي به عنوان يكي از شاخص هاي توسعه اجتماعي در جوامع ياد كرد و ادامه داد: استان يزد سرمايه اجتماعي خوبي دارد كه طرح مطرح شده در اين جلسه به عنوان مطالعه ميزان اين سرمايه، دلايل فرسايش و ضعف و قوت هاي اين طرح برنامه ريزي شده است.