معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد عنوان کرد:

ضرورت تبدیل استان يزد به الگوي رعايت حقوق شهروندي در کشور


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد با تأكيد بر ظرفیت‌های بالاي استان يزد گفت: ضروری است استان یزد به الگوي رعايت حقوق شهروندي و صيانت از حريم امنيت عمومي در كشور تبديل شود.

روز دوشنبه 13 مهرماه سومين جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان در سال جاری با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، مديركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگي استانداري،مدير كل روابط عمومي استانداري،مدير كل دفتر منابع انساني،مدير كل حراست و اعضاي اين ستاد در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در این جلسه جان باختن تعدادي از هم‌وطنان و 3 حاجي يزدي در حادثه غم‌بار منا را تسلیت گفت و اين حادثه را نتيجه سوء مديريت حاكم بر اماكن مقدسه در مكه مكرمه و مدينه منوره دانست.
«محمدعلي طالبي» با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده توسط وزارت كشور در حوزه صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي اظهار داشت: خوشبختانه استان يزد در ارزیابی‌ها جزء استان‌های برتر در اين حوزه است كه ازیک‌طرف انعکاس‌دهنده فرهنگ بالاي مردم استان و از طرف ديگر نتيجه تلاش، همت و زحمات دستگاه‌های دولتي و اجرايي، نهادهاي امنيتي، انتظامي، نظامي و قضايي و ساير نهادهاي عمومي در سطح استان است.
 وي تصريح كرد: در حوزه صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي بايد به سمتي حركت كنيم كه رعايت حقوق شهروندي، عفاف و حجاب در سطح جامعه نهادينه و به يك مطالبه عمومي تبديل شود.
طالبي ادامه داد: ممكن است ما از طريق اداري يك سري الزاماتي را براي رعايت عفاف و حجاب و رعايت حقوق شهروندي در دستگاه‌های اجرايي در ارائه خدمت به مردم ايجاد نماییم، اما از طرف ديگر اين فرهنگ بايد چنان گسترش پيدا كند كه به‌نوعی با مطالبه مردم و جامعه در اين زمينه روبرو باشيم.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار افزود: در اين فرهنگ‌سازی دستگاه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش، صداوسيما و فرهنگ و ارشاد اسلامي كه در فرهنگ‌سازی نقش تأثيرگذاري دارند.
وي پرداختن به حقوق شهروندي و رعايت عفاف و حجاب را نيازمند توجه جدي مديران دستگاه‌ها به اين جايگاه دانست و از آن‌ها خواست در ايفاي مسئوليت دستگاه‌های تحت امر خود در اين زمينه توجه جدی‌تری به اين مقوله داشته باشند.
طالبي با تأكيد بر تمركز دستگاه‌ها و نهادهاي استان بر روي برنامه‌ها و موضوعات ابلاغي از وزارت كشور در حوزه صيانت از حريم امنيت عمومي و رعايت حقوق شهروندي گفت: اين حوزه مورد تأكيد جدي نظام و دولت تدبير و اميد است و بحث قانون رعايت حقوق شهروندي و صيانت از حريم امنيت عمومي در هیئت دولت در حال پي گيري است که در آينده قوانين جامعي در اين حوزه خواهيم داشت.
در ادامه اين جلسه «مجيد جواديان زاده» مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري به سه برش ملي، استاني و شهرستاني ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و رعايت حقوق شهروندي اشاره كرد و به ارائه گزارش ارزيابي عملكرد ادارات استان در دو حوزه برنامه‌های 9 گانه رعايت حقوق شهروندي و برنامه‌های 10 گانه رعايت حجاب و عفاف پرداخت.
در سومين جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و رعايت حقوق شهروندي نماينده اداره كل بهزيستي استان و مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري به ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده در اين دو نهاد در راستاي اجراي برنامه‌های رعايت حقوق شهروندي و صيانت از حريم امنيت عمومي با تمركز بر رعايت حجاب و عفاف پرداختند.
گفتنی است در پايان جلسه با اهداي لوح تقدير از دستگاه‌های برتر استان در اجراي برنامه‌های صيانت از حريم امنيت عمومي و رعايت حقوق شهروندي تجليل گرديد.