مديركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگي استانداري یزد عنوان کرد:

ضرورت توجه به نیازهای معلولین و نابینایان در برنامه‌ریزی‌ها


مديركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگي استانداري یزد توجه به نيازهاي معلولين و نابينايان در برنامه‌ریزی‌ها را با ضرورت دانست و گفت: متأسفانه نگاه بخش‌های مختلف جامعه به حوزه معلولين و نابينايان با نيازهاي آنان انطباق ندارد.

روز يكشنبه 12مهرماه مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري با مديرعامل جامعه نابينايان استان ديدار و گفتگو كرد.
«مجيد جواديان زاده» در اين ديدار اظهار داشت: بخش عمده‌ای از مأموريت دفاتر اجتماعي و فرهنگي استانداری‌ها سیاست‌گذاری در رابطه با گروه‌های خاص اجتماعي و به‌ویژه معلولين است.
وي ادامه داد: تلاش ما در اين زمينه از یک‌سو آشنا شدن با مشكلات معلولين و نابينايان و از طرف ديگر رساندن مشكلات آن‌ها به گوش مسئولان مربوطه است.
جواديان زاده تصريح كرد: در بسياري از كشورها در برنامه‌ریزی‌های شهري نيازهاي معلولين، سالخوردگان و كودكان موردتوجه قرار می‌گیرد ولي متأسفانه در جامعه ما اولويت اصلي شهرسازي با تردد وسايل نقليه است.
در ادامه اين جلسه مديرعامل جامعه نابينايان استان به بيان گزارشي از برنامه‌های مربوط به هفته نابينايان پرداخت و از همكاري جامعه نابينايان استان با انجمن علمي گروه مددكاري دانشگاه علوم پزشكي و كانون ناشنوايان خبر داد.
«رنجبر» با اشاره به مشكلات معلولين و نابينايان در سطح شهر گفت: نابينايي نبايد به‌عنوان محدوديت ديده شود بلكه با برنامه‌ریزی‌های صحيح مسئولان و تلاش خود نابينايان اين محدوديت می‌تواند به يك فرصت تبديل شود.