معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد تاکید کرد:

ضرورت مشارکت و حضور مردم برای آموزش پیشگیری از ایدز در جامعه


معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت : بخش آموزش و اطلاع رسانی برای پیشگیري از بیماری ایدز مانند هر موضوع اجتماعی دیگری نیاز به حضور و مشارکت مردم و دستگاههای مردم نهاد دارد.

همایش آموزشی و پایش پیشگیری از بیماری HIV ( ایدز ) با حضور معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ، مدیر کل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری ، معاون علوم پزشکی استان و دستگاه های مرتبط در سالن همایشهای حضرت باقر العلوم (ع ) دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد.
در این همایش معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد اظهار داشت : مشارکت مردم در حوزه سلامت و همکاری آنها با دولت در بیماریهای سرطان ، دیابت ، تالاسمی و هموفیلی بسیار موثر بوده و دولت به تنهایی نمی تواند در بحث آموزش ، اطلاع رسانی و پیشگیری از بیماری ایدز گام بردارد و فعالیت تشکلهای مردم نهاد در دنیا نیز مورد حمایت دولتها بوده و جهان از این ظرفیت به خوبی استفاده کرده است .
"محمد علی طالبی" ادامه داد : آموزش و اطلاع رسانی تشکل های مردم نهاد در این حوزه تاثیر گذارتر خواهد بود و دامنه پایداری آن نیز بیشتر از نهاد ها و متولیان دولتی است البته همگرایی تعامل و مشارکت دستگاههای استانی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد .
وی به شاخصهای توسعه در استان یزد اشاره و عنوان کرد : در استانی با صفت دارالعباده و وجود شاخصهای بالای توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی فراگیر شدن بحث ایدز و گسترش این بیماری می تواند تبعات مختلف اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد .
"طالبی" افزود : نمی توانیم ایدز را تنها یک بیماری بدانیم و بنامیم زیرا بسیاری از مشکلاتی که امروز در برخی از کشورهای جهان شاهد آن هستیم ناشی از مسائل مربوط به این بیماری و تبعات اقتصادی در آن است .
این مقام مسئول گفت : رسالت و مسئولیت مهم ما در این زمینه صیانت از شاخصهای خوب استان در زمینه سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سلامت است و باید اهتمام بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم سیاستهای دولت را در بحث ایدز به خوبی دنبال کنیم .
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد اظهار داشت : نظام و دولت نیز به اهمیت و جایگاه آموزش و اطلاع رسانی در زمینه بیماری ایدز واقف هستند و در آستانه تدوين برنامه چهارم 5 ساله در بحث بیماری HIV هستیم .
"طالبی" ادامه داد: متاسفانه در کشور ایران بنابر ملاحظاتی که داشتیم نتوانسته ایم آنگونه که شایسته است دربارۀ بیماری ایدز و راههای پیشگیری از این بیماری آموزش دهیم و اطلاع رسانی کنیم اما باید حداقل در مورد مخاطبان خاص از قبیل دانشجویان ، دانش آموزان ، سربازان و زندانیان اطلاع رسانی مناسب انجام گيرد .
وی همچنین خواستار تدوین برنامه های عملیاتی و بومی در ذیل راهبردها و استراتژیهای برنامه های کشور شد و بر استفاده از تمام ظرفیت ها و توان استان در جهت تحقق این برنامه ها تاکید کرد .
در ادامه این همایش هر کدام از دستگاههای مربوط به ارائه گزارش از فعالیتهای صورت گرفته در بحث آموزش و اطلاع رسانی درباره بیماری ایدز و روشهای پیشگیری از این بیماری پرداختند .