عیادت مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی از مدير مسئول سايت يزد فردا


 جوادیان زاده مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری شنبه صبح مورخ 1393/6/8شهریورماه با حضور در بیمارستان شهید صدوقی یزد، از مدیر سایت یزد فردا عیادت نمود و از روند معالجه وی مطلع گردید. گفتنی است حسین جلالی مدیر سایت یزد فردا چندی است به علت بیماری در بیمارستان بستری است و حال وی رو به بهبودی است    

 جوادیان زاده مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری شنبه صبح مورخ 1393/6/8شهریورماه با حضور در بیمارستان شهید صدوقی یزد، از مدیر سایت یزد فردا عیادت نمود و از روند معالجه وی مطلع گردید.
گفتنی است حسین جلالی مدیر سایت یزد فردا چندی است به علت بیماری در بیمارستان بستری است و حال وی رو به بهبودی است