استاندار یزد:

كتاب و كتاب خواني يكي از اصلي ترين ضرورتهاي زندگي امروز ماست


استاندار يزد پيشنهاد داد تا رسانه هاي مكتوب و مجازي ، ستون هايی را برای معرفی کتاب ايجاد كنند و کتابهایي را معرفی نمايند که هم برای دانشجوها و علاقه مندان ایجاد عطش و علاقه کند و هم برای اقشار مختلف مردم مفید باشد و همچنين از رسانه ها خواست یک ستون هم برای معرفی کتاب برای دانش آموزان داشته باشند چرا كه مسير آنها نهايتاً به دانشگاه ختم مي شود.

سيد محمد ميرمحمدي در نشست كارگروه فرهنگي اجتماعي استان كه با هدف بررسي آغاز به كار" نمايشگاه بزرگ كتاب استان در نيمه اول اسفندماه سالجاري " و همچنين" بررسي امكان دستيابي يزد به عنوان پايتخت كتاب ايران" در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد، با اشاره به لزوم نشر و گسترش فرهنگ كتابخواني در ميان جامعه گفت: آنچه بيش از محل برگزاري نمایشگاه و ديگر مباحث شكلي بايد مد نظر برگزار كنندگان قرار گيرد، بحث گسترش فرهنگ کتابخوانی و ايجاد احساس نیاز در افراد برای مطالعه است و اينكه چگونه كتاب را به عنوان گمشده اي برای مردم معرفي كنيم كه بايد در پي آن باشند و عطش مردم را برای اطلاع يافتن از ضرورت هایي که انسان را به کمال می رساند افزايش دهيم، بنابراین باید ساز و کارهايی را فراهم کنیم که به هدف اصلی برسیم که وسیله رسيدن به اين هدف، فروش کتاب از ناحیه ناشرین و خرید کتاب از ناحیه علاقه مندان است.
استاندار افزود: برای این کار باید برنامه ريزي و فضا سازی لازم را انجام داده و نمایشگاه را وسیله ای برای رسيدن به آن هدف اصلي قرار دهیم كه در اين راه، هم صدا و سيما و هم ساير رسانه ها مي توانند در راه فرهنگ سازي بسيار مساعدت نمايند.
وي با تاكيد بر لزوم به كارگيري روشهاي تبليغي مناسب در زمينه فرهنگ سازي در تمامي امور خاطر نشان كرد: روش های تبلیغی به كار گرفته شده از سوي رسانه ها باید به صورتي باشد که اثر گذاری لازم را در جامعه داشته باشد و افراد را بيدار كند و در هر بیننده ای این عطش را ایجاد نمايد تا احساس کند كه به عنوان مثال اگر در امر حضور در نمايشگاه كتاب تاخیر کند، فرصت بسيار مناسبي را از دست داده و احساس كند كه مغبون شده است.
ميرمحمدي هدف اصلي از برگزاری نمایشگاه كتاب را ترویج و گسترش فرهنگ کتابخوانی، مطالعه، تعالي معارف، شناخت و ارتقاء اين موارد دانست و آنگاه خاطر نشان كرد: در كنار گسترش فرهنگ كتابخواني، بايد معرفي كتاب را هم در دستور كار قرار دهيم و از همين طريق براي بالابردن ميانگين مطالعه در جامعه ايجاد انگيزه كنيم.
استاندار يزد درهمين راستا پيشنهاد داد تا رسانه هاي مكتوب و مجازي ، ستون هايی را برای معرفی کتاب ايجاد كنند و کتابهایي را معرفی نمايند که هم برای دانشجوها و علاقه مندان ایجاد عطش و علاقه کند و هم برای اقشار مختلف مردم مفید باشد و همچنين از رسانه ها خواست یک ستون هم برای معرفی کتاب برای دانش آموزان داشته باشند چرا كه مسير آنها نهايتاً به دانشگاه ختم مي شود.
عالي ترين مقام اجرايي استان خواستار معرفي كتاب از سوي اهل ادب، قلم و مطالعه شد و با بيان اين نكته كه " اين افراد ميدانند كه چگونه بايد انگيزه مطالعه كتاب را در افراد ايجاد كنند تصريح كرد: یکی از اصلی ترین ضرورت های زندگی این است که ما به سمت کتاب و كتابخواني برویم به ويژه امروزه كه با توجه به گسترش تکنولوژی های ارتباطی ، فرصت های مطالعه تا حدودی کم شده و بايد اشتياق كتابخواني در افراد ايجاد شود و براي اين كار بايد طراحی های متناسب با شرایط اجتماعی را اينجام دهيم تا بتوانیم این انگیزه ها را در افراد ایجاد کنیم .
وي بر برگزاري جلسات نقد و بررسي كتاب در حاشيه نمايشگاه تاكيد كرد و خواستار طراحي فضاي نمايشگاه كتاب به نحوي شد كه همگان با حضور در اين مكان احساس پيشرفت و تعالي نمايند و آنگاه خاطر نشان كرد: نبايد فضاي برگزاري جلسه تفكيك شود بلكه بايد در يك فضا اما با بخشهاي گوناگون و متنوع و با لحاظ تفكيك موضوعات اين نمايشگاه برگزار گردد.

استاندار يزد در افزود: براي رسيدن به يك جامعه سالم، همه بايد تلاش كنيم و به عنوان مثال در زمينه برگزاري نمايشگاه كتاب، شهرداري بايد در راستاي انجام وظايف فرهنگي و اجتماعي خود، محوريت امر را به عهده گيرد و خود وارد ميدان شود و از هيچ گونه مساعدتي دريغ نورزد.
ميرمحمدي آنگاه در پايان در خصوص پيشنهاد ارائه شده در مورد طرح "يزد پايتخت كتاب ايران"، خواستار بررسي همه جانبه امر شد و گفت: بايد تمامي جنبه هاي مورد نظر در اين خصوص بررسي شود و مشخص گردد كه چه مولفه ها و شاخصهايي براي كسب اين عنوان مورد نظر است و در اين راستا پيشنهاد مي گردد كه نقاط قوت و ضعف ما در مقايسه با استانهاي ديگر احصاء شود.