كنگره ملي مهدويت در استان برگزار مي شود


برگزاري كنگره ملی مهدویت با عنوان مصباح الهدی برای نیمه شعبان سال 94 بررسی و تصویب شد .

روز یکشنبه 24 اسفند پنجمین جلسه ستاد هماهنگی فعالیتهای مهدوی استان با حضور " مجید جوادیان زاده " مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد با دستور کار ارائه گزارش روند اجرای مصوبات جلسات سال جاری ستاد ، بررسی برنامه های پیشنهادی سال 94 جهت ارائه به شورای راهبردی مهدویت استان و بررسی و تصویب برگزاری کنگره ملی مهدویت با عنوان مصباح الهدی برای نیمه شعبان سال 94 در سالن شهید موحدین استانداری برگزار شد .
در ابتدای این جلسه گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسات سال جاری ستاد توسط " رستگاری " مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی ( عج ) استان یزد ارائه شد و در ادامه جلسه هر کدام از اعضای ستاد نظرات خود را پیرامون برنامه های پیشنهادی سال 94 که جهت ارائه به شورای راهبردی مهدویت استان تنظیم شده بود بیان نمودند.
گفتنی است در این جلسه ، برگزاری کنگره ملی مهدویت با عنوان مصباح الهدی برای نیمه شعبان سال 94 بررسی و در نهایت تصویب شد .