استاندار یزد:

مثبت نگري و نگاه روشن به آينده سرلوحه كار من است


استاندار يزد با بيان اين موضوع كه " استانداري نگاه حمايتي به همه تشكلهاي مردمي دارد" گفت: انجمن اسلامي معلمان با ظرفيت بالاي فرهنگي خود ميتواند بر فرهنگ، تربيت دانش آموزان و كيفيت آموزش تاثير گذارد و اين عرصه ها را متحول كند.

سيد محمد ميرمحمديدر ديدار با اعضاء انجمن اسلامي معلمين استان كه در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد، ضمن تشكر از اين سازمان مردم نهاد كه در جهت پيشبرد امور آموزش و پرورش و فرهنگ استان نگاههاي مثبتي را دنبال مي كنند، غير دولتي و مردمي بودن اين تشكل را از نقاط قوت آن دانست و گفت: هرچه از بطن و متن مردم بجوشد، مورد اقبال و اعتماد مردم است و از پشتيباني مردم يا جمعيت ذيربط بهره مند و بر خوردار است.
استاندار يزد افزود: بايد از فضاي ايجاد شده براي اثبات كارامدي تشكلهاي مردمي بهره برد و اگر فضا نيز ميسر نبود، با تلاش و حضور مداوم در صحنه اين فضا را ايجاد كرد .
وي خاطر نشان كرد: آفت بزرگي كه در جامعه ما است اين است كه همه انتظار داريم ديگري كار بكند و فضا براي ما مهيا شود و اينگونه كار انجام نمي شود چون هميشه در وضع انتظار قرار داريم.
وي افزود: درد مشترك و علاقه مشترك، شما را به يك هدف مشترك رهنمون كرده تا مجموعه اي از افراد خبره ، فرهيخته ، با تجربه ، فرهنگي و علمي چون شما ، هدف مشتركي را محقق كنند .
ميرمحمدي با بيان اين موضوع كه " استانداري نگاه حمايتي به همه تشكلهاي مردمي دارد" گفت: انجمن اسلامي معلمان با ظرفيت بالاي فرهنگي خود ميتواند بر فرهنگ، تربيت دانش آموزان و كيفيت آموزش تاثير گذارد و اين عرصه ها را متحول كند.
عالي ترين مقام اجرايي استان در ادامه با طرح اين موضوع كه "نبايد با نگراني به مباحث فرهنگي كشور در آينده نگاه كنيم " گفت: من همواره افق آينده را روشن مي بينم و ميكوشم تا با تلاش، به اين مهم دست يابم و هرگز از آينده نا اميد نيستم و مثبت نگري را سرلوحه خود قرار داده ام.
رييس شوراي آموزش و پرورش استان يزد آنگاه به موضوع الگو پذيري فرزندان از رفتار والدين و بزرگترها در جامعه اشاره كرد و گفت: كودكان همه كارهايشان بازتاب كارهاي بزرگترها ست و اگر والدين و ديگر افرادي كه الگوي فرزندان هستند، حقي را ضايع نكنند، حلالي را حرام يا حرامي را حلال نكنند و يا كار نابهنجاري صورت ندهند، كودكان نيز از آنها نمي آموزند.
 وي با بيان اينكه فرزندان ما همواره تحت تاثير عوامل پيراموني هستند افزود: جامعه و افراد ، عوامل پيراموني را تشكيل مي دهند و فرزندان ما همواره تحت تاثير اين عوامل هستند و بايد از اين مباحث الگو بگيرند.
استاندار يزد خاطر نشان كرد: در مياحث فرهنگي همواره بايد در موضع فعال، خلاق و هجومي باشيم و از انفعال خارج شويم و در استاني كه به صفت دارالعبادگي و دارالعلمي مشهور است، نبايد از برخي خرده فرهنگهاي بيروني هراسي داشته باشيم چرا كه همانگونه كه يك قطره آب آلوده نمي تواند دريا را تحت تأثير قرار دهد، اين موارد نيز نخواهد توانست فرهنگ غني و ريشه دار اين ديار را خدشه دار كند .
ميرمحمدي پويايي جريانهاي ادبي ، فرهنگي و عرفاني در قالب هنر در همه ابعاد خود را، ابزار طراوت ،شادابي و نشاط جامعه دانست و تاكيد كرد: انتظار دارم تا تشكلهاي مردمي از جمله انجمن اسلامي معلمان، در اين گونه مسيرها گام بردارند.
وي در پايان اين ديدار ابراز اميدواري كرد تا انجمن اسلامي معلمان در سراسر كشور بتواند در خدمت به جامعه و نظام اسلامي نقش ايفاء كند و تنها فعاليتهاي خود را به دوران انتخابات محدود نكند و همواره و در همه عرصه ها، توان و ظرفيت خود را در پيشبرد جامعه به نمايش بگذارد.