مديركل امور اجتماعي فرهنگي استانداري يزد بر لزوم ایجاد طرح های بزرگ برای رونق بیشتر کسب و کار و کاهش آسیب های اجتماعی تاكيد كرد.


به گزارش روابط عمومي دفتر امور اجتماعي فرهنگي استانداري يزد ، به منظور بررسی امکانات و اقدامات صورت گرفته یا مورد نیاز در حوزه ی کاهش آسیب های اجتماعی، نشست هم اندیشی و بازدید از تعدادی مراکز فرهنگی، علمی و هنری شهرستان بهاباد با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، مدیر اداره ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی و مناطق حاد و بحرانی و مدیر اداره طرح و برنامه امور استان های سازمان امور اجتماعی و فرهنگی کشور به میزبانی فرمانداری بهاباد در روز دوشنبه 29 مهرماه 98 برگزار شد. در ابتدای این نشست، فخرالسادات خامسی ضمن اشاره به اختصاص بودجه ی 5 میلیارد تومانی در سال 97 به مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار، به لزوم ایجاد طرح های بزرگ برای رونق کسب و کار و پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی تأکید نمود و  ایجاد شرایط اشتغال پایدار با رويكرد  آموزشهاي كارآفريني و کسب درآمد از طريق اشتغالهاي خانگي با  همکاری دانشگاهیان و کارآفرینان را مسيري مطمئن در اين زمينه عنوان نمود. سپس خانی زاده فرماندار بهاباد ضمن ارائه ی گزارش عملکرد در حوزه ی امور اجتماعی، به معرفی طرح های اجرا شده در زمینه ی پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی پرداخت و خواستار تداوم حمایت ها در جهت پیشبرد این طرح ها شد. باتمانی مدیر اداره ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی و مناطق حاد و بحرانی نیز با قدردانی از تلاش ها و اقدامات مفید انجام شده، دغدغه های مسئولین شهرستان برای خدمت به جامعه را ستود و پشتیبانی مردم از این تلاش ها را نتیجه و زمینه ی تداوم حمایت ها و همکاری ها دانست. در ادامه، احسانی مدیر اداره طرح و برنامه و امور استان های سازمان امور اجتماعی و فرهنگی کشور، اقدامات صورت گرفته بین مردم و دستگاه های ذیربط را رضایت بخش توصیف نمود و تجهیز مکان های ورزشی، حمایت از درآمدزایی زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی مراکز فنی و حرفه ای را از جمله برنامه های سازمان  اجتماعي كشور برشمرد. طی این سفر یک روزه، خانه بازی و خلاقیت امید فردا، پارک در حال ساخت بانوان شهرستان، هنرستان کار و دانش الزهرا (س)، کارگاه تولیدی بانوی کارآفرین بهابادی، مرکز یادگیری و توسعه اجتماعی- اقتصادی مورد بازدید و گزارش عملکرد و نقاط قوت و ضعف و بهبود این مراکز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي دفتر امور اجتماعي فرهنگي استانداري يزد ، به منظور بررسی امکانات و اقدامات صورت گرفته یا مورد نیاز در حوزه ی کاهش آسیب های اجتماعی، نشست هم اندیشی و بازدید از تعدادی مراکز فرهنگی، علمی و هنری شهرستان بهاباد با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، مدیر اداره ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی و مناطق حاد و بحرانی و مدیر اداره طرح و برنامه امور استان های سازمان امور اجتماعی و فرهنگی کشور به میزبانی فرمانداری بهاباد در روز دوشنبه 29 مهرماه 98 برگزار شد.

در ابتدای این نشست، فخرالسادات خامسی ضمن اشاره به اختصاص بودجه ی 5 میلیارد تومانی در سال 97 به مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار، به لزوم ایجاد طرح های بزرگ برای رونق کسب و کار و پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی تأکید نمود و  ایجاد شرایط اشتغال پایدار با رويكرد  آموزشهاي كارآفريني و کسب درآمد از طريق اشتغالهاي خانگي با  همکاری دانشگاهیان و کارآفرینان را مسيري مطمئن در اين زمينه عنوان نمود.

سپس خانی زاده فرماندار بهاباد ضمن ارائه ی گزارش عملکرد در حوزه ی امور اجتماعی، به معرفی طرح های اجرا شده در زمینه ی پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی پرداخت و خواستار تداوم حمایت ها در جهت پیشبرد این طرح ها شد.

باتمانی مدیر اداره ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی و مناطق حاد و بحرانی نیز با قدردانی از تلاش ها و اقدامات مفید انجام شده، دغدغه های مسئولین شهرستان برای خدمت به جامعه را ستود و پشتیبانی مردم از این تلاش ها را نتیجه و زمینه ی تداوم حمایت ها و همکاری ها دانست.

در ادامه، احسانی مدیر اداره طرح و برنامه و امور استان های سازمان امور اجتماعی و فرهنگی کشور، اقدامات صورت گرفته بین مردم و دستگاه های ذیربط را رضایت بخش توصیف نمود و تجهیز مکان های ورزشی، حمایت از درآمدزایی زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی مراکز فنی و حرفه ای را از جمله برنامه های سازمان  اجتماعي كشور برشمرد.


طی این سفر یک روزه، خانه بازی و خلاقیت امید فردا، پارک در حال ساخت بانوان شهرستان، هنرستان کار و دانش الزهرا (س)، کارگاه تولیدی بانوی کارآفرین بهابادی، مرکز یادگیری و توسعه اجتماعی- اقتصادی مورد بازدید و گزارش عملکرد و نقاط قوت و ضعف و بهبود این مراکز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.