مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری در گفتگو با روزنامه همشهری:

نشاط اجتماعی به دلیل افول سرمایه‌ گذاری در این بخش کاهش یافته است


مدیرکل امور اجتماعی استانداری :استان یزد به دلیل رشد صنعتی، تغییر الگوی زندگی، کمبود فضاهای تفریحی و... از عوامل شادی‌زا تهی است

نشاط در تعاریف علمی به حالت انبساط و رضایت روحی اطلاق می‌شود که موجب پویایی و تکاپو است اما مدیرکل امور اجتماعی استانداری یزد عقیده دارد که استان به دلیل رشد صنعتی، تغییر الگوی زندگی، کمبود فضاهای تفریحی و... از عوامل شادی‌زا تهی است.
یکی از عوامل مهم در افزایش نشاط اجتماعی، سرمایه‌های اجتماعی هستند که به دلیل افول این سرمایه‌ها در کشور و استان، شاهد کاهش نشاط اجتماعی هستیم.

کاهش رضایت از زندگی به دلیل بی‌اعتمادی
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: افزایش بی‌اعتمادی ناشی از کاهش سرمایه‌های اجتماعی در کاهش نشاط اجتماعی تاثیرگذار است.
«مجید جوادیان‌زاده» ادامه داد: در جامعه‌ای که همه نسبت به یکدیگر بی‌اعتماد باشند و به اصطلاح عامیانه همدیگر را قبول نداشته باشند، رضایت از زندگی کاهش می‌یابد و این زندگی از شادی و نشاط تهی خواهد شد.
وی افزود: پیمایش‌های مختلف ملی از جمله پیمایشی که در استان صورت گرفته، نشان می‌دهد که سرمایه‌های اجتماعی در کشور و همچنین استان رو به کاهش است.
این مسئول مبلمان و نمای شهر را نیز در افزایش نشاط شهروندان موثر دانست و افزود: متاسفانه در دهه‌های گذشته، معماری و شهرسازی استان نیز از عوامل شادی‌زا خالی بوده است و هیچ راهبردی برای ارتقای نشاط اجتماعی نداشته‌ایم.

وجود پویایی در بافت تاریخی و زندگی سنتی
جوادیان‌زاده با اشاره وجود به پویایی و روح زندگی که در کنار تخریب‌ها در بافت تاریخی حکمفرماست، گفت: با یک مقایسه ساده میان 2 منطقه مدرن و تاریخی می‌توان بر این ادعا صحه گذاشت، چرا که زندگی و گردش در بافت تاریخی، آرامشی را به مثابه آرامش آغوش مادر برایمان متصور می‌سازد.
به گفته وی، قدیمی‌ها با روحیه اعتماد و قناعت و با حفظ هویت اجتماعی، از بی‌هویتی دور بودند و با مشارکت اجتماعی، در اجتماعی با نشاط و شاداب زندگی‌ می‌کردند اما با دور شدن این شاخص‌ها از زندگی‌های امروزی، نشاط اجتماعی نیز از جامعه دور شده است.
وی ادامه داد: در بسیاری از مناطق جدید استان که براساس الگوی منسوخ انبوه‌سازی، ایجاد شده است ما با تراکم آهن، سنگ و آجر روبه‌رو هستیم، بدون اینکه روحی در این کالبد متورم وجود داشته باشد.
جوایادن با طرح این سوال که «آیا کودکانی که در این محیط رشد می‌کنند، نشاط و انبساط روحی خواهند داشت؟» افزود: نشاط و شادابی اجتماعی در جامعه امروز در اثر رشد روزافزون صنعت، رشد صنایع ، کاهش تفریحات و تغییر سبک زندگی هر روز کمتر می‌شود.

لزوم تقویت مسئولیت اجتماعی
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: «مسئولیت اجتماعی» یکی از ابزارهای تقویت نشاط اجتماعی است که باید در بین اقشار و گروه‌های مختلف جامعه از جمله صاحبان صنایع و تجار تقویت شود.
وی ادامه داد: مسئولیت اجتماعی بر عهده همه افراد جامعه است به ویژه افرادی که از طریق امکاناتی که در جامعه وجود داشته و البته در نتیجه تلاش و اندیشه خود به ثروتی دست یافته‌اند.
جوادیان‌زاده افزود: صنایع بزرگی که در استان مستقر شده‌اند حتما باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال نشاط و سلامت روانی مردم ایفا کنند؛ چرا که مردم به صورت ناگزیر زیر فشارهای ناشی از فعالیت صنایع هستند. وی با اشاره به نبود یک تیم منسجم و قدرتمند فوتبال در استان گفت: این استان صنعتی، فاقد یک تیم فوتبال در لیگ برتر کشور است، این در حالی است که بسیاری از تیم‌های قدرتمند فوتبال از طرف صنایع گوناگون حمایت می‌شوند.
به گفته این مسئول هر چند که حال و روز برخی صنایع چندان مساعد نیست، اما این وضعیت خاص استان نیست و نباید به قیمت بی‌اعتنایی به ورزش، تحرک و نشاط اجتماعی جامعه یزدی تمام شود.