نشست آموزشي با موضوع ورود اطلاعات به پورتال سازمان هاي مردم نهاد برگزار شد


نشست آموزشي با موضوع ورود اطلاعات به پورتال سازمان هاي مردم نهاد با حضور كارشناسان فرمانداري هاي استان يزد با هدف اشنايي با چارت مراحل ثبت و صدور پروانه فعاليت سازمان هاي مردم نهاد برگزار شد.

رقيه توانايي؛ معاون مديركل  دفتر امور اجتماعي هدف از برگزاري اين جلسه را ايجاد وحدت رويه دربين كارشناسان سازمان هاي مردم نهاد و آموزش مرحله به مرحله فرآيند سيستمي صدور مجوز سمن ها دانست. سپس كارشناس سازمان هاي مردم نهاد استانداري يزد ابتدا با استفاده از چارت مراحل ثبت وصدور پروانه فعاليت سازمان هاي مردم نهاد ، به مرور مختصري از اين مراحل پرداخت و به سوالات كارشناسان پاسخ داد . وي در ادامه، فرآيند انجام كار در پورتال مختص سازمان هاي مردم نهاد را به تفصيل تشريح نمود و وظايف كارشناسان را در مراحل مختلف بازگو كرد. در پايان كارشناسان سوالات خود را مطرح نمودند و به بيان پيشنهادات خود در زمينه هاي مختلف پرداختند.