نشست هم اندیشی خانه صلح و اندیشه بامدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری


نشست مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استان یزد وخانه صلح و اندیشه یزد برگزار شد، ابتدا اعضای خانه صلح و اندیشه یزد به بیان دیدگاه ها خود پرداختند و هم چنین در مورد طرح های اجتماعی که باید در اولویت یزد باشند نیز بحث و تبادل نظر شد. مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداري در این نشست ضمن ابراز خرسندی از شکل گیری خانه صلح و اندیشه یزد، افزود خوشبختانه این تشکل اهداف متعالی را مد نظر قرار داده است و زمانی که بحث اندیشه و توسعه اجتماعی مطرح می شود، این مفاهیم جای کار بسیاری دارد و دغدغه های مطرح شده از سوی اعضا همگی در این چارچوب قرار خواهد گرفت. وی  افزود: سازمان های مردم نهاد عمدتا آمده اند تا یک تحول آفرینی اجتماعی و شبکه سازی اجتماعی انجام دهند و در واقع می خواهند با نفوذ در جامعه فرهنگ آن را تحت تاثیر قرار دهند. مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداري تاکید کرد: سازمان های مردم نهاد باید نگاه تحول اجتماعی داشته باشند نه  اکادمیک و فلسفه سازمان های مردم نهاد خارج کردن جامعه از حالت توده ای و سازمان دهی بخشی از جامعه برای فکر کردن به صورت جمعی است. جوادیان زاده گفت: متاسفانه زمانی که من به این سمت وارد شدم، سمن های ما به شدت تضعیف شده بودند، بستر اجتماعی آن ها آماده نبود و در حورزه فرهنگی سمنی که کار جدی انجام دهد وجود نداشت، اقدامی در زمینه توانمند سازی اجتماعی، نشاط اجتماعی و مطالعه انجام نمی شد اما خوشبختانه با حمایت های دولت در این زمینه اقدامات مناسبی انجام شد و افراد داوطلب  را ترغیب به فعالیت تشکلی نمودیم. ايشان ادامه داد: اینگونه رفت و آمد ها و نشست ها اجرای بخشی از وظایف تشکل ها است و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی در راستای تکمیل این وظایف است. جوادیان زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برخورد با معضلات اجتماعی فعلی چه باید کرد اینگونه پاسخ داد: در مورد سازمان های مردم نهاد اصل بر این است که با طرح ایده های خلاقانه آن ها بگویند دولت ها چه باید بکنند. اما مهم این است که بدون بلند پروازی و در چارچوب اهداف کلی خانه، اهدافی تعیین شده و قدم به قدم برای رسیدن به آنها تلاش کرد. رئیس ستاد بحران سازمان های مردم نهاد در پاسخ به این سوال که در کدام زمینه فرهنگی و اجتماعی بیشتر باید کار کرد، گفت: همان طور که می دانید یزد از لحاظ اقلیم و پوشش گیاهی ضعیف است که این موضوع بر پویایی و نشاط جامعه تاثیر می گذارد و با توجه به نیاز یزد، محور برنامه های اجتماعی ما، نشاط اجتماعی و ایجاد فضای اجتماعی شاداب است .و از مهم ترین تمهیداتی که برای نشاط اجتماعی مد نظر می باشد، تحرک اجتماعی است و جوامعی دچار ناشادکامی می شوند که تحرک اجتماعی در آن ها ضعیف است و همه فعالیت ها را دولت انجام می دهد. وی گفت از دیگر اولویت های دولت سرمایه اجتماعی است که این بحث در وزارت کشور به رسمیت شناخته شده است و مبنای ان اعتماد است. ايشان همچنين موضوع حقوق شهروندی و پدافند غیر عامل را هم از اولویت های مهم دولت دانست و افزود كه از فعالین  این زمینه ها حمایت خواهد شد. جوادیان در توضیح این موضوع که دربحث نشاط اجتماعی خود مردم هم باید احساس نیاز کنندواین اقدام دشوار بر عهده سازمان های مردم نهاد است. مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استان در پایان گفت: دولت در حیطه وظایف و اختیارات خود قاطعانه از سازمان های مردم نهاد حمایت خواهد کرد.

نشست مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استان یزد وخانه صلح و اندیشه یزد برگزار شد، ابتدا اعضای خانه صلح و اندیشه یزد به بیان دیدگاه ها خود پرداختند و هم چنین در مورد طرح های اجتماعی که باید در اولویت یزد باشند نیز بحث و تبادل نظر شد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداري در این نشست ضمن ابراز خرسندی از شکل گیری خانه صلح و اندیشه یزد، افزود خوشبختانه این تشکل اهداف متعالی را مد نظر قرار داده است و زمانی که بحث اندیشه و توسعه اجتماعی مطرح می شود، این مفاهیم جای کار بسیاری دارد و دغدغه های مطرح شده از سوی اعضا همگی در این چارچوب قرار خواهد گرفت.
وی  افزود: سازمان های مردم نهاد عمدتا آمده اند تا یک تحول آفرینی اجتماعی و شبکه سازی اجتماعی انجام دهند و در واقع می خواهند با نفوذ در جامعه فرهنگ آن را تحت تاثیر قرار دهند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداري تاکید کرد: سازمان های مردم نهاد باید نگاه تحول اجتماعی داشته باشند نه  اکادمیک و فلسفه سازمان های مردم نهاد خارج کردن جامعه از حالت توده ای و سازمان دهی بخشی از جامعه برای فکر کردن به صورت جمعی است.
جوادیان زاده گفت: متاسفانه زمانی که من به این سمت وارد شدم، سمن های ما به شدت تضعیف شده بودند، بستر اجتماعی آن ها آماده نبود و در حورزه فرهنگی سمنی که کار جدی انجام دهد وجود نداشت، اقدامی در زمینه توانمند سازی اجتماعی، نشاط اجتماعی و مطالعه انجام نمی شد اما خوشبختانه با حمایت های دولت در این زمینه اقدامات مناسبی انجام شد و افراد داوطلب  را ترغیب به فعالیت تشکلی نمودیم.
ايشان ادامه داد: اینگونه رفت و آمد ها و نشست ها اجرای بخشی از وظایف تشکل ها است و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی در راستای تکمیل این وظایف است.
جوادیان زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برخورد با معضلات اجتماعی فعلی چه باید کرد اینگونه پاسخ داد:
در مورد سازمان های مردم نهاد اصل بر این است که با طرح ایده های خلاقانه آن ها بگویند دولت ها چه باید بکنند. اما مهم این است که بدون بلند پروازی و در چارچوب اهداف کلی خانه، اهدافی تعیین شده و قدم به قدم برای رسیدن به آنها تلاش کرد.
رئیس ستاد بحران سازمان های مردم نهاد در پاسخ به این سوال که در کدام زمینه فرهنگی و اجتماعی بیشتر باید کار کرد، گفت:
همان طور که می دانید یزد از لحاظ اقلیم و پوشش گیاهی ضعیف است که این موضوع بر پویایی و نشاط جامعه تاثیر می گذارد و با توجه به نیاز یزد، محور برنامه های اجتماعی ما، نشاط اجتماعی و ایجاد فضای اجتماعی شاداب است .و از مهم ترین تمهیداتی که برای نشاط اجتماعی مد نظر می باشد، تحرک اجتماعی است و جوامعی دچار ناشادکامی می شوند که تحرک اجتماعی در آن ها ضعیف است و همه فعالیت ها را دولت انجام می دهد.
وی گفت از دیگر اولویت های دولت سرمایه اجتماعی است که این بحث در وزارت کشور به رسمیت شناخته شده است و مبنای ان اعتماد است.
ايشان همچنين موضوع حقوق شهروندی و پدافند غیر عامل را هم از اولویت های مهم دولت دانست و افزود كه از فعالین  این زمینه ها حمایت خواهد شد.
جوادیان در توضیح این موضوع که دربحث نشاط اجتماعی خود مردم هم باید احساس نیاز کنندواین اقدام دشوار بر عهده سازمان های مردم نهاد است.
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استان در پایان گفت: دولت در حیطه وظایف و اختیارات خود قاطعانه از سازمان های مردم نهاد حمایت خواهد کرد.