استاندار يزد:

نقشه راه توسعه فرهنگي استان، ميتواند الگوي مناسبي براي اجرا در كشور باشد


استاندار يزد گفت: بايد بپذيريم كه به دليل شرايط موجود و ايجاد شبكه ها و كانالهاي ارتباطي مختلف و پيشرفت تكنولوژي، جوان امروز تفاوت اساسي با نسل ديروز دارد و همين امر مي طلبد تا با برقراري ارتباط و گفت وگو با جوانان، اعتماد آنان جلب و در جهت حل وفصل مشكلات آنها گام برداشته شود.

نشست هم انديشي جمعي از روحانيون استان با استاندار يزد عصر شنبه 31 مرداد ماه در محل سالن زنده ياد حميديا برگزار شد.
استاندار يزد ضمن گراميداشت هفته دولت و ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر، هدف از برگزاري اين نشست را هم انديشي درخصوص نقشه توسعه فرهنگي و ايجاد شبكه پودماني فرهنگي در استان عنوان كرد و گفت : بايد در زمينه مباحث فرهنگي استان و يافتن راه حل مناسب و اجرايي براي رفع مشكلات در اين عرصه خطير، همه صاحبنظران و دلسوزان به هم انديشي بپردازند تا بر بستر يك مشاركت جمعي هدفمند بتوانيم نقشه راه توسعه فرهنگي استان را به بهترين نحو به مرحله اجرا گذاريم.
"سيد محمد ميرمحمدي " آنگاه به تشريح نقشه راه و شبكه پودماني فرهنگي استان پرداخت و خاطرنشان كرد: شكل گيري اين شبكه پودماني فرهنگي از مركز استان آغاز و در مراحل بعد، شهرستانها، بخشها، روستاها و محلات را نيز در برمي گيرد.
وي افزود: هم اكنون اين شبكه پودماني فرهنگي در شهرستانها نيز تشكيل شده و آماده اجراي اين طرح در سطح بخشها هستيم.
عالي ترين مقام اجرايي استان آنگاه يكي از اهداف اجراي اين شبكه پودماني فرهنگي را، احياي نقش آفريني ريش سپيدان و معتمدين محلات و روستاها، بخشها و شهرها در حل و فصل مشكلات اجتماعي و فرهنگي و برقراري ارتباط با جوانان و خانواده ها دانست و تأكيد كرد: بايد بپذيريم كه به دليل شرايط موجود و ايجاد شبكه ها و كانالهاي ارتباطي مختلف و پيشرفت تكنولوژي، جوان امروز تفاوت اساسي با نسل ديروز دارد و همين امر مي طلبد تا با برقراري ارتباط و گفت وگو با جوانان، اعتماد آنان جلب و در جهت حل و فصل مشكلات آنها گام برداشته شود.
"ميرمحمدي " افزود : در قالب اين شبكه پودماني فرهنگي، نقشه توسعه فرهنگي استان طراحي و تدوين شده و اين نشست به منظور اخذ نظرات، پيشنهادات و راهكارهاي شما جهت هرچه كارامدتركردن اين شبكه پودماني برگزار شده است.
استاندار يزد با تأكيد بر اين نكته كه " بايدارتباطات با جوانان را گسترده كنيم و در قالب اين شبكه پودماني فرهنگي به جوان، نقش، جايگاه و حرمت ببخشيم" خاطرنشان كرد : اگر جوانان احساس كنند كه به آنها حرمت نهاده مي شود و در مسير جامعه برايشان نقش و جايگاه تعريف شده، بار مسئوليت را به دوش مي كشند و براي سازندگي كشور و جامعه پيشرو خواهند بود.
" ميرمحمدي " در پايان ضمن قدرداني از حضور روحانيون در اين نشست ابراز اميدواري نمود كه طرح نقشه راه توسعه فرهنگي استان و ايجاد اين شبكه پودماني به عنوان يك طرح جامع و الگو در سراسر كشور پياده و اجرا شود و بتواند دو وجه هويت بخش استان يزد، يعني دارالعباده و دارالعلم بودن را حفظ و ارتقاء بخشد.
گفتني است پس از سخنان استاندار يزد، هريك از روحانيون حاضر در اين نشست، به بيان ديدگاهها، نظرات و پيشنهادات خود پيرامون مباحث فرهنگي استان پرداختند و مقررشد تا در آينده نيز جلساتي به همين منظور برگزار شود.