مدیرکل دفتر امور اجتماعی وفرهنگي استانداری یزد :

نقش مهم رسانه ها در مبارزه با آسیبهای اجتماعی


مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد گفت : رسانه ها از قبیل رسانه های مکتوب و مجازی و رسانه ملی در مبارزه با مبحث آسیبهای اجتماعی از جمله جلوگيري از مصرف مشروبات الکلی نقش مهمی دارند و اگر اقدامات دستگاههای اجرایی را پشتیبانی نکنند این فعالیتها نیمه تمام می ماند و آنگونه که شایسته است در جامعه اجماع لازم ایجاد نمی شود.

دومین جلسه کمیته پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی با حضور مدیرکل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری یزد و سایر اعضای این کمیته در سالن شهید موحدین استانداری یزد برگزار شد.
"مجید جوادیان زاده" در این نشست رسانه ها، دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردم نهادی را که فعالیتهای داوطلبانه انجام می دهند، سه ضلع مثلث مبارزه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و به ویژه مشروبات الکلی دانست و اظهار داشت : اگر رسانه ها، دستگاههای اجرایی و تشکلهای مردم نهاد به صورت قوی و هماهنگ به میدان بیایند آسیبهای اجتماعی از جمله مشروبات الکلی در جامعه ما از بین خواهد رفت.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد افزود : در جامعه اسلامی ایران مبارزه با مشروبات الکلی یک وجه تمایز دیگر نسبت به سایر کشورها دارد و این وجه تمایز عبارتست از اینکه مبارزه با این آسیب اجتماعی از طرف آموزه های دینی نیز پشتیبانی می شود که از این ظرفیت خوب نیز باید کمال استفاده را ببریم.
در ادامه این نشست برش استانی شیوه نامه اجرایی توسعه و ارتقاء سیاستهای کاهش دسترسی به الکل و افزایش هزینه جرائم مرتبط با مشروبات الکلی مورد بررسی قرار گرفت و هر کدام از اعضا وظایف دستگاههای مرتبط را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
همچنین در پایان این جلسه مقررگردید دستگاههای مرتبط استان در ایام نوروز نسبت به مبارزه و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مشروبات الکلی اقدامات لازم را بویژه در مناطق ییلاقی استان یزد انجام دهند و مطالعه جامعی از طریق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در رابطه با علل گرایش به مشروبات الکلی و راههای پیشگیری از آن صورت و در جلسه بعدی کمیته پیشگیری از مشروبات الکلی ارائه گردد.