مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري:

همايش ملي تغذيه و سرطان در يزد برگزار مي شود


مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد گفت: سرطان بحث خاصي است كه نام بردن از آن نيز امنيت رواني انسان ها را به خطر مي اندازد و بايد نگاه ويژه اي به آن داشته باشيم. مجيد جواديان زاده در جلسه هماهنگي برگزاري همايش كشوري تغذيه و سرطان با اشاره به اينكه عزم مطلوبي در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشكي در راستاي برگزاري همايش كشوري تغذيه و سرطان وجود دارد، اظهار داشت: سرطان بحث خاصي است كه نام بردن از آن نيز امنيت رواني انسان ها را به خطر مي اندازد و بايد نگاه ويژه اي به آن داشته باشيم. وي خاطر نشان كرد: همايش تغذيه و سرطان مي تواند كمك شاياني در خصوص ساماندهي به هم ريختگي موجود در مقوله سرطان صورت دهد. جواديان زاده عنوان نمود: همايش هاي ملي هزينه بر است و وضعيت مناسبي در بودجه دولتي نيز مشاهده نمي شود، از اين رو تصميم بر آن شد كه از امكانات و توانمنديهاي  خود دستگاه هاي اجرايي و همچنين سازمان هاي مردم نهاد در راستاي يك حركت اجتماعي، فرهنگي و علمي استفاده شود. وي يادآور شد: تاكيد مديريت ارشد استان بر برنامه ريزي مطلوب در زمينه برگزاري اين همايش است. جواديان زاده برگزاري اين همايش را نيازمند خيزش اداري و اجتماعي دانست و افزود: بايد دورنمايي در خصوص ابعاد مختلف كار صورت پذيرد كه در اين زمينه در پنج حوزه اعلام نياز شده است. مدير كل روابط عمومي استانداري يزد نيز در اين نشست گفت: سرطان موضوعي است كه هر طايفه اي با آن درگير است و رفع آن همت همگان را مي طلبد. "داود پاك طينت" پيشنهاد كرد: دستگاه هاي متولي دبيرخانه مرتبط با همايش را تشكيل و كميته هاي مرتبط كار خود را آغاز نمايند. وي به عنوان دبير شوراي اطلاع رساني استان در خصوص برگزاري اين همايش قول همكاري مساعد داد و افزود: اگر بخواهيم بابت برگزاري اين همايش صحبت كنيم بايد به گونه اي به مسائل نگاه كرد كه با حداقل هزينه ها، اطلاع رساني خوبي صورت پذيرد. پاك طينت اعلام آمادگي كرد: اگر دست اندركاران برگزاري همايش و دستگاه هاي اجرايي مرتبط محتواي علمي در خصوص تغذيه و سرطان در اختيار اين اداره كل قرار دهند با كمك رسانه هاي استان اطلاع رساني خوبي در اين زمينه انجام خواهد شد. وي تصريح كرد: رسانه هاي خبري استان نيز در زمينه توليد محتوا و اطلاع رساني همكاري لازم را با برگزاري اين همايش خواهند داشت. گفتني است همايش ملي تغذيه و سرطان در تاريخ 28 الي 30 بهمن ماه سال جاري در محل بيمارستان شهيد صدوقي (ره) با همكاري مركز تحقيقات تغذيه و امنيت غذايي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي (ره) و با حضور بيش از 300 تن از اساتيد مرتبط با مبحث تغذيه، طب سنتي، متخصصين سرطان و ساير حوزه هاي مرتبط در سطح ملي و با برگزاري كارگاه هاي آموزشي برگزار خواهد شد


مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد گفت: سرطان بحث خاصي است كه نام بردن از آن نيز امنيت رواني انسان ها را به خطر مي اندازد و بايد نگاه ويژه اي به آن داشته باشيم.
مجيد جواديان زاده در جلسه هماهنگي برگزاري همايش كشوري تغذيه و سرطان با اشاره به اينكه عزم مطلوبي در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشكي در راستاي برگزاري همايش كشوري تغذيه و سرطان وجود دارد، اظهار داشت: سرطان بحث خاصي است كه نام بردن از آن نيز امنيت رواني انسان ها را به خطر مي اندازد و بايد نگاه ويژه اي به آن داشته باشيم.

وي خاطر نشان كرد: همايش تغذيه و سرطان مي تواند كمك شاياني در خصوص ساماندهي به هم ريختگي موجود در مقوله سرطان صورت دهد.
جواديان زاده عنوان نمود: همايش هاي ملي هزينه بر است و وضعيت مناسبي در بودجه دولتي نيز مشاهده نمي شود، از اين رو تصميم بر آن شد كه از امكانات و توانمنديهاي  خود دستگاه هاي اجرايي و همچنين سازمان هاي مردم نهاد در راستاي يك حركت اجتماعي، فرهنگي و علمي استفاده شود.
وي يادآور شد: تاكيد مديريت ارشد استان بر برنامه ريزي مطلوب در زمينه برگزاري اين همايش است.
جواديان زاده برگزاري اين همايش را نيازمند خيزش اداري و اجتماعي دانست و افزود: بايد دورنمايي در خصوص ابعاد مختلف كار صورت پذيرد كه در اين زمينه در پنج حوزه اعلام نياز شده است.
مدير كل روابط عمومي استانداري يزد نيز در اين نشست گفت: سرطان موضوعي است كه هر طايفه اي با آن درگير است و رفع آن همت همگان را مي طلبد.
"داود پاك طينت" پيشنهاد كرد: دستگاه هاي متولي دبيرخانه مرتبط با همايش را تشكيل و كميته هاي مرتبط كار خود را آغاز نمايند.
وي به عنوان دبير شوراي اطلاع رساني استان در خصوص برگزاري اين همايش قول همكاري مساعد داد و افزود: اگر بخواهيم بابت برگزاري اين همايش صحبت كنيم بايد به گونه اي به مسائل نگاه كرد كه با حداقل هزينه ها، اطلاع رساني خوبي صورت پذيرد.
پاك طينت اعلام آمادگي كرد: اگر دست اندركاران برگزاري همايش و دستگاه هاي اجرايي مرتبط محتواي علمي در خصوص تغذيه و سرطان در اختيار اين اداره كل قرار دهند با كمك رسانه هاي استان اطلاع رساني خوبي در اين زمينه انجام خواهد شد.
وي تصريح كرد: رسانه هاي خبري استان نيز در زمينه توليد محتوا و اطلاع رساني همكاري لازم را با برگزاري اين همايش خواهند داشت.
گفتني است همايش ملي تغذيه و سرطان در تاريخ 28 الي 30 بهمن ماه سال جاري در محل بيمارستان شهيد صدوقي (ره) با همكاري مركز تحقيقات تغذيه و امنيت غذايي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي (ره) و با حضور بيش از 300 تن از اساتيد مرتبط با مبحث تغذيه، طب سنتي، متخصصين سرطان و ساير حوزه هاي مرتبط در سطح ملي و با برگزاري كارگاه هاي آموزشي برگزار خواهد شد